Akademický senát zvolil novým rektorem Jana Mareše

16. 3. 2022
Akademický senát dnes zvolil novým rektorem Mendelovy univerzity v Brně dosavadního děkana Agronomické fakulty Jana Mareše (60). O funkci v pořadí 34. rektora se dnes ucházeli tři kandidáti. Kromě Mareše ještě prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy Martina Lichovníková a prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost Martin Klimánek. Mareš vyhrál v prvním kole, kdy dostal 19 hlasů od 31 přítomných senátorů.

Podle Mareše je Mendelova univerzita v Brně školou se zvyšujícím se vědeckým výkonem, je úspěšná v získávání projektů a má respekt mezi odbornou veřejností, který chce nový rektor do budoucna ještě posílit. „Odborné zaměření naší univerzity reaguje na hned několik aktuálních výzev, které před námi jsou, zejména zajištění dostatku kvalitních a bezpečných potravin, od jejich produkce a zpracování až po ekonomický dopad,“ uvedl Mareš. Z dalších výzev a témat zmínil hospodaření v krajině, cirkulární hospodaření vycházející z oborů odpadového hospodářství a využívání obnovitelných zdrojů, oborů ekonomických i socioekonomických, rozvoje regionů a směřování k deglobalizaci až po krajinnou architekturu.

 „MENDELU je tak schopna v podstatě dávat odpovědi na všechny strategické otázky v rozvoji lidstva, od surovin pro stavební, nábytkářskou a energetickou výrobu z dřevní hmoty, přes lesnictví a tvorbu krajiny, od buňky po bezpečné potraviny. To vše umíme fyzicky provést i ekonomicky vyhodnotit pro optimální provozní nasazení,“ uvedl nový rektor. V nové funkci chce mj. podporovat další rozvoj laboratorní i praktické výuky, posílit zapojení studentů do výzkumné činnosti. Chce také podporovat vytváření výzkumných týmů napříč univerzitou a spolupráci s externími subjekty za využití potenciálu multidisciplinárního přístupu.

Odborností nového rektora je rybářství, tedy obor spojený s vodou v krajině a hospodařením v krajině, což jsou podle Mareše věci, které spolu úzce souvisí. „Zodpovědný přístup k naší přírodě, zemědělství a hospodaření je věc, která mne velmi zajímá, včetně provázání na rozvoj regionů a deglobalizaci,“ uvedl dnes Mareš.

Jan Mareš se narodil 18. prosince 1961 ve Strakonicích. Vystudoval Střední rybářskou technickou školu ve Vodňanech a v roce 1985 absolvoval specializaci rybářství na Vysoké škole zemědělské v Brně. V roce 2014 byl jmenován profesorem v oboru Rybářství. V současné době vede Oddělení rybářství a hydrobiologie na AF MENDELU.

V rámci vědecko-výzkumné činnosti se zabývá problematikou technologie chovu ryb v různých produkčních systémech, výživou a krmením ryb, kvalitou rybího masa, hematologií ryb nebo mimo-produkčními funkcemi rybníků. Věnuje se tak například vlivu podmínek chovu a výživy ryb na kvalitu rybího masa nebo vývoji a optimalizaci recirkulačních chovů ryb. Ve funkci děkana Agronomické fakulty působí od února 2022.

Mendelova univerzita v Brně je od 1. února bez rektora. Loni zvolený kandidát Vojtěch Adam den před tímto datem rezignoval na rektorskou funkci, předchozí rektorce Danuši Nerudové skončilo čtyřleté období v čele univerzity ve stejný den. V současné době univerzitu vede Robert Plaga, kterého dočasným zastupováním rektora pověřil ministr školství. Funkční období rektora je čtyřleté a začíná platit od data, kdy se nový rektor po jmenování prezidentem ujme funkce. Mělo by se tak stát v řádu týdnů.

Více aktualit

Všechny aktuality