Agronomickou fakultu povede od února Mareš

15. 11. 2021
Novým děkanem Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se stane Jan Mareš (59). Zvolil jej dnes na čtyři roky s funkčním obdobím od 1. února 2022 akademický senát fakulty, který vybíral z celkem tří kandidátů. Mareš uspěl ve druhém kole, ve kterém získal 12 hlasů z 21 přítomných senátorů. Ve funkci nahradí Pavla Ryanta, který jednu z nejstarších fakult Mendelovy univerzity v Brně vedl celkem osm let.

Jan Mareš dnes ve svém vystoupení před akademickou obcí zmínil důležitost podpory a dalšího rozvoje laboratorní a praktické výuky. „V období lockdownů se ukázalo jako velký hendikep pro naše studenty, že nemohli využívat laboratoře, poloprovozy nebo experimentální pracoviště,“ uvedl. Unikátní je podle něj Agronomická fakulta v tom, že svým zaměřením pokrývá základní potřeby člověka. V současné době navíc její odborníci čelí významným výzvám, jako je klimatická změna.

Jan Mareš se narodil 18. prosince 1961 ve Strakonicích. Vystudoval Střední rybářskou technickou školu ve Vodňanech a v roce 1985 absolvoval specializaci rybářství na Vysoké škole zemědělské v Brně. V roce 2014 byl jmenován profesorem v oboru Rybářství. V současné době vede Oddělení rybářství a hydrobiologie na AF MENDELU.

V rámci vědecko-výzkumné činnosti se nový děkan zabývá problematikou technologie chovu ryb v různých produkčních systémech, výživou a krmením ryb, kvalitou rybího masa, hematologií ryb nebo mimo-produkčními funkcemi rybníků. Věnuje se tak například vlivu podmínek chovu a výživy ryb na kvalitu rybího masa nebo vývoji a optimalizaci recirkulačních chovů ryb.

Agronomická fakulta patří k nejstarším fakultám Mendelovy univerzity v Brně. Její studenti se zabývají moderní zemědělskou produkcí včetně precizního zemědělství, šlechtěním rostlin, technologií potravin, aplikovanou genetikou, nanotechnologiemi, zefektivním léčby nádorových onemocnění, tématy souvisejícími se změnami klimatu a celou řadou dalších aktuálních problémů. Fakulta má aktuálně více než 2000 studentů.

 

Více aktualit

Všechny aktuality