Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně slaví 95. výročí svého založení

10. 9. 2014
V letošním roce si Mendelova univerzita v Brně připomíná 95. výročí svého založení. Agronomická fakulta, resp. zemědělský obor, jež je spjat s univerzitou od počátku její historie, oslaví své výročí Slavnostním zasedáním vědecké rady, které se koná 15. 9. 2014 v 10 hodin v aule univerzity.

Tohoto slavnostního aktu, při němž budou předána ocenění za mimořádné zásluhy o rozvoj vědních oborů a dosažené výsledky ve výzkumu a vzdělávání (Medaile děkana Agronomické fakulty MENDELU a Pamětní list Agronomické fakulty MENDELU), se zúčastní řada zástupců státní správy, univerzit z ČR i zahraničních, zástupci svazů, firem a další.

Doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček, proděkan pro výzkum, vývoj a doktorská studia

 

Více aktualit

Všechny aktuality