Adiktologie a prevence rizikového chování

19. 11. 2015
Agresivní chování či nezdravé životní návyky. Jak je zmírnit nebo se jich úplně zbavit? O těchto a dalších tématech z oblasti adiktologie bude mluvit uznávaný odborník na téma závislosti a její prevence, prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. z Univerzity Karlovy v Praze. Zveme Vás na jeho seminář v úterý 24. 11. 2015!

Jsme součástí společnosti, v rámci níž jsme neustále konfrontováni s různými formami rizikového chování jako jsou:

  • delikventní a agresivní chování,
  • nezdravé životní návyky,
  • rizikové chování ke společenským institucím

Na přednášce, která se koná 24. 11. od 8 do 13 hod. v E01 se dozvíte jaké jsou možnosti ke:

  • zmírnění,
  • oddálení nebo
  • odstranění těchto problémů v rámci celoškolské prevence.

Účastníci setkání budou, prostřednictvím krátkého představení výsledků projektu NETAD, informováni o materiálech, vymezujících strukturu oboru adiktologie, a zejména seznámeni s výsledky 15letého procesu vývoje, systémově pojaté školské prevence.Tematický blok se bude skládat z teoretické části, praktické části a diskuse.

Více aktualit

Všechny aktuality