O konání promocí rozhodnou děkani jednotlivých fakult

25. 5. 2021 -

S ohledem na aktuální epidemickou situaci připravuje Mendelova univerzita možnost konání akademických obřadů, zejména promocí absolventů. Promoce budou probíhat pro absolventy navazujícího magisterského studia podle pokynů jednotlivých fakult a pro absolventy doktorského studia"Samozřejmě musíme dodržovat všechna aktuální hygienická omezení," uvedla rektorka MENDELU Danuše Nerudová.

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU