Ocenění za udělené patenty

20. 12. 2017 -

Historicky první slavnostní předání Ocenění za udělené patenty zaměstancům Mendelovy univerzity v Brně se konalo 13. 12. 2017 v Aule.

První slavnostní předání Ocenění za udělené patenty zaměstancům MENDELU se konalo 13. 12. 2017 v Aule Mendelovy univerzity v Brně.

Slavnostní akt byl součástí předání dekretů docentům a diplomů nových doktorů. Ocenění si přišli převzít zástupci jednotlivých původcovských týmů - prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc., Ing. Petr Pařil, Ph.D., Mgr. Milan Geršl, Ing. Miroslav Horák, Ph.D., Ing. Michal Peš, Ing. Karel Krontorád - který získal ocenění rovnou dvě.

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU