První kariérní den Odstartuj zaznamenal nebývale pozitivní ohlas.

30. 10. 2014 - Ing. Iva Houbová

Poradenské centrum VÚ ICV MENDELU uspořádalo dne 16. 10. 2014 ve spolupráci se studenty univerzity kariérní den ODSTARTUJ.

Celý kariérní den byl nabitý přednáškami a workshopy z pracovního prostředí, jejichž hlavním cílem bylo dát studentům užitečné rady a tipy k úspěšnému vstupu na trh práce. O kariérní den projevilo zájem 250 studentů, kteří absolvovali dvě až tři přednášky. Dalších 100 studentů se zúčastnilo doprovodného programu profesionálního focení na životopis a konzultace CV. Celková účast na jednotlivých aktivitách kariérního dne tak vystoupila přibližně na 600 účastí za 7 přednášek, 6 workshopů a doprovodný program. Uvedený počet je pro nás velmi potěšující a je signálem, že tyto aktivity byly přijaty velmi pozitivně a je třeba v nich i nadále pokračovat.

 

Za PR VÚ ICV MENDELU

Ing. Iva Houbová

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU