22. 11. bude veřejné odběrové místo z provozních důvodů zavřeno

19. 11. 2021
Od úterý 23. 11. už bude na odběrovém místě možné nechat se otestovat antigenní i PCR metodou. Odběrové místo se nachází u brány mezi budovami A a Q. Využít ho mohou jak zaměstnanci, tak i studenti univerzity. Provozovatelem tohoto odběrového místa je společnost Renturi s.r.o.. Otvírací doba odběrového centra je od pondělí do pátku v čase 7:30 - 16:00. Pro odběr není nutné se rezervovat. Výsledky testů bude provozovatel zadávat do ISIN, tj. budou zobrazeny v aplikaci Tečka. Dbejte prosím pokynů provozovatele a dodržujte hygienická opatření při návštěvě odběrového centra.   VZDĚLÁVÁNÍ Prezenční výuka Prezenční výuka na vysokých školách již není nijak omezena a účast není podmíněna systémem O-N-T. Uvnitř budov univerzity je nutné zakrývat dýchací ústrojí respirátorem nebo obdobným prostředkem (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) a je nutné dodržovat mezi osobami rozestup minimálně 1,5 metru. Respirátory je nutné mít nasazené po celou dobu výuky, a to ve všech velikostech učeben a laboratoří, abychom minimalizovali šíření onemocnění covid 19. Od 22. listopadu budou všechny přednášky zároveň streamované, bude tedy možné si poslechnout přednášku i z domova. Účast na zkouškách a akademických obřadech Pro zkoušky studentů a účast osob na akademických obřadech, zasedání orgánů, kulturních, sportovních a jiných akcích v prezenční formě, kterých se účastní v jeden okamžik více než 20 osob, je nutné se prokázat systémem O-N-T. (doba platnosti testů se zkrátila u RT-PCR testů ze 7 dnů na 72 hod. a u antigenních testů ze 72 hod. na 24 hod.) Testování studentů Testování studentů není aktuálně žádným mimořádným opatřením vyžadováno pro vstup do areálu univerzity či do prezenční výuky (kromě některých výjimek zde uvedených) vyjma ubytování na kolejích (viz ubytování na kolejích). Pokud studenti mají certifikát o očkování či potvrzení o prodělané nemoci, prosíme studenty o zadání těchto skutečností prostřednictvím aplikace COVID TEST MENDELU, aby v případě náhlého omezení vstupu studentů do prezenční výuky mohla univerzita lépe reagovat. UCHAZEČI O PŘIJETÍ KE STUDIU Uchazečům o studium je umožněna osobní přítomnost na příjímacích zkouškách bez omezení v případě maximálně 20 osob ve stejný okamžik ve stejné místnosti. V případě účasti více než 20 osob je nutné prokázat, že uchazeči nemají příznaky onemocnění COVID-19 a splňují podmínky systému O-N-T. Pokud má uchazeč právo na přítomnost podporující osoby u přijímací zkoušky, musí tato osoba splňovat podmínky osobní přítomnosti shodně jako uchazeč. PROMOCE Je možno konat akademické obřady za podmínky, že: maximální přípustný počet osob ve vnitřních prostorech nesmí být vyšší než 1000 osob, ve vnějších prostorech pak 2000 osob, všechny přítomné osoby splňují podmínky pro vstup systém O-T-N či antigenním testem provedeným on-line službou za dozoru zdravotnického pracovníka v posledních 24 hodinách. při účasti více než 10 osob ve vnitřním prostoru musí mít všichni přítomní po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95), zatímco ve venkovním prostoru tato povinnost platí při účasti více než 30 osob a zároveň nelze dodržet rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních osob. mezi usazenými účastníky a místem pro vystupující je vzdálenost nejméně 2 m ÚČAST NA KURZECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za těchto podmínek: maximální přípustný počet osob ve vnitřních prostorech nesmí být vyšší než 3000 osob, z nichž jedna polovina musí být očkována nebo se prokázat potvrzením o prodělání nemoci a druhá polovina se musí prokázat některým z typu testů s negativním výsledkem: PCR test v posledních 72 hodinách, Antigenní test v posledních 24 hodinách, Antigenní test provedený on-line službou za dozoru zdravotnického pracovníka v posledních 24 hodinách. mezi usazenými účastníky a místem pro vystupující/přednášející je vzdálenost nejméně 2 m. Nadále platí povinnost mít ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94 % (bez výdechového ventilu) dle příslušných norem (např. respirátory FFP2 či KN 95, nanoroušky). UBYTOVÁNÍ NA KOLEJÍCH Studenti musí před ubytováním splňovat pravidla O-T-N či antigenním testem provedeným on-line službou za dozoru zdravotnického pracovníka v posledních 24 hodinách. Studentovi, který se neprokáže jedním z těchto zmíněných způsobů, není umožněn vstup do ubytovacího zařízení. Ubytovaní studenti, kteří nejsou očkovaní a nejsou ve lhůtě do 180 dnů od prodělání onemocnění, se musí nechat testovat každých 7 dní. Bližší informace naleznete na webu https://skm.mendelu.cz/ v sekci Aktuality. KNIHOVNA Návštěvy knihovny a studoven jsou povoleny při dodržování všech opatření. Aktuální provoz a všechny důležité informace najdetezde. BOTANICKÁ ZAHRADA A ARBORETUM Provoz botanické zahrady a arboret není omezen počtem návštěvníků v jeden okamžik. Je však nutné dodržovat rozestupy minimálně 1,5 m. V případě hromadných skupinových prohlídek nad 20 osob musí všichni splnit systém O-N-T (vyjma dětí do 6 let). CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT Vstup do centra sportovních aktivit je možné v případě splnění systému O-N-T či antigenním testem provedeným on-line službou za dozoru zdravotnického pracovníka v posledních 24 hodinách. Uvnitř sportovního centra je nutné dodržovat rozestupy 1,5 m. STRAVOVÁNÍ Provoz stravování v prostorách menzy je umožněn za podmínek dodržování aktuálních pravidel. u jednoho stolu maximálně 6 osob, jinak rozestupy minimálně 1,5 m, u stojících osob v prostorách menzy udržovat rozestupy minimálně 1,5 m, dodržovat dezinfekci rukou a další hygienická opatření. V prostorách menzy musí všechny osoby používat k zakrytí dýchacího ústrojí respirátory třídy FFP2 nebo KN 95, kromě času při konzumaci jídla. Mendelova univerzita v Brně usiluje o zajištění zdraví a bezpečnosti studentů a zaměstnanců. Za tímto účelem byl zřízen Krizový štáb MENDELU, který nepřetržitě monitoruje aktuální epidemiologickou situaci. Režim na univerzitě se řídí předpisem ze dne 3.12. Nařízení rektora č. 10/2020 Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru.     Univerzitní semafor Krizový štáb Mendelovy univerzity v Brně se dohodl na změně barvy univerzitního semaforu od 24. května na barvu bílou. 0 - Nulové nebo zanedbatelné riziko 1 - Výskyt nákazy bez komunitního přenosu 2 - Počínající komunitní přenos 3 - Narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos   Krizový štáb MENDELU situaci nepřetržitě monitoruje, v případě potřeby spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí a přijímá potřebná opatření na zabránění šíření koronaviru. Psychologické služby na MENDELU   KONTAKTNÍ LINKY KE KORONAVIRU Pro uchazeče o studium a studenty v případě nejasností kontaktujte e-mailem nebo telefonicky studijní oddělení své fakulty: AF LDF PEF ZF FRRMS ICV Pro zaměstnance personální otázky Tel. 778 118 187(po – pá 9:00 – 18:00) E-mail: dotazy.orlz@mendelu.cz Pro studenty a zaměstnance ze/v zahraničí Tel. +420 731 683 342 (emergency number) E-mail: erasmus-incoming@mendelu.cz, erasmus-outgoing@mendelu.cz E-mail: staff@mendelu.cz Obecné dotazy ohledně vývoje situace na MENDELU Tel. 773 207 777 E-mail: pr@mendelu.cz Information in English  Co je to pravidlo O-N-T(očkování, prodělaná nemoc, test) PCR test ne starší než 72 hodin antigenní test ne starší než 24 hodin doklad o očkování, nejdříve však 14 dní po aplikaci druhé dávky potvrzení o prodělaném onemocnění do 180 dnů   ZÁKLADNÍ INFORMACE Platí povinnost nosit v areálu univerzity respirátor      

Více aktualit

Všechny aktuality