140. výročí narození prof. Josefa Konšela

30. 3. 2015
V sobotu 28. 3. 2015 se v obci Určice u Prostějova konala vzpomínková slavnost, při které si více než 200 místních občanů a pozvaných hostů připomnělo 140. výročí narození zdejšího významného rodáka – prof. Dr. Ing. Josefa Konšela, dr.h.c., vědce a pedagoga Vysoké školy zemědělské v Brně, odborného spisovatele a překladatele, organizátora a praktika, vůdčí osobnosti českého lesnictví a lesnické vědy, který svou prací dosáhl evropské úrovně a mezinárodního uznání.

Slavnostního aktu se zúčastnili rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. a děkan Lesnické a dřevařské fakulty doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.

Slavnost byla zahájena pietní mší v místním kostele. Poté u pamětního kamene profesora Josefa Konšela, zbudovaného v roce 2013 péčí určických občanů a dalšího zdejšího rodáka Ing. Bohumila Lošťáka, byly za zvuku mysliveckých fanfár trubačů z divize Plumlov Vojenských lesů a statků, s.p. položeny květy k uctění památky prof. Konšela. K zúčastněným promluvil starosta obce Vlastimil Konšel. Následovalo představení a uvedení do života nové publikace Josef Konšel – Bohuslav Polanský Dopisy k hovorům s profesorem pěstění lesů editorů Mgr. Marcely Miláčkové a Ing. Jiřího Truhláře, CSc., vydané Obcí Určice. Závěrem proběhlo společenské setkání občanů s hosty v budově obecního úřadu.

Je příkladné, jak občané Určic s úctou oceňují význam díla a široké tvůrčí činnosti profesora Josefa Konšela, výjimečné osobnosti českého lesnictví. 

Více aktualit

Všechny aktuality