12. ročníku soutěže „ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2017

25. 7. 2017
Brno 27. června 2017, den kdy se uskutečnilo hodnocení soutěžních vzorků jihomoravských potravinářských soutěží – 8. ročník o prestižní značku Regionální potravina Jihomoravského kraje, kde jsou výrobky zařazeny do devíti kategorií. Následně jsou ohodnocené výrobky přiřazeny ke dvanácti kategoriím systému soutěže o ocenění ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2017, jejíž kategorizace lépe vystihuje specifika skupin potravin, např. nápoje jsou zde ve dvou kategoriích (odděleně alkoholické a nealkoholické), dále tu jsou samostatné kategorie pro výrobky mražené, z ryb, hotové výrobky atd. Tento systém více podporuje zájem i malých a výrazně specifických producentů o soutěž a o jejich prezentaci u spotřebitelů. 

Druhým kladem jihomoravského systému tzv. „ZLATÁ Chuť“ je, že všechny ostatní soutěžní výrobky, které splnily kvalitativní a soutěžní kritéria a byly hodnoceny, získávají právo užívat ochrannou (registrovanou) známku „Chuť jižní Moravy 2017“, umisťují se na „druhém místě“.

Ve 12. ročníku soutěže „ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2017“, kde jsou výrobky hodnoceny ve dvanácti kategoriích, bylo hodnoceno 167 výrobků od 47 výrobců, kdy vítězný výrobek a výrobce získávají právo označení výrobku a firmy „Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2017“, „Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2017“ a logem (ochrannou známkou) „ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2017“.

Výrobky hodnotily dvě 8členné komise tvořené zástupci Ministerstva zemědělství ČR, krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR,Potravinářské komory ČR a Mendelovy univerzity v Brně, kde celé hodnocení probíhalo.

 

Soutěž „ZLATÁ Chuť jižní Moravy“ je organizována ve spolupráci institucí a pod záštitou jejich představitelů:

– Jihomoravský kraj hejtman JUDr. Bohumil Šimek

– Mendelova univerzita v Brně rektor prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

– VFU Brno rektor prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

– RAK Jm kraje předseda představenstva Ing. Václav Hlaváček, CSc.

 http://www.kisjm.cz/default.asp?ch=676&typ=1&val=140247&ids=4249 

Více aktualit

Všechny aktuality