Agronomická fakulta

Přijímací zkoušky: Prospěch ze SŠ

Do kdy podat přihlášku: 30. 4. 2020

 

Přehled studia AF

Lesnická a dřevařská fakulta

Přijímací zkoušky: Prospěch ze SŠ, talentová zkouška u SP Design nábytku

Do kdy podat přihlášku: do 30. 4. 2020

 

Přehled studia LDF

Provozně ekonomická fakulta

Přijímací zkoušky: Bc. – duben 2020, Mgr. – červen 2020

TPS realizované fakultou.

Do kdy podat přihlášku: 28. 4. 2020

Přehled studia PEF

Zahradnická fakulta

Přijímací zkoušky: NMgr. - 29. 5. a 1. 6. 2020

Do kdy podat přihlášku: Bc. – 30. 4. 2020, NMgr. – 21. 5. 2020

 

Přehled studia ZF

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Studenti jsou přijímáni na základě přijímacích zkoušek, Scio testů či studijního průměru. Kompletní podmínky přijímacího řízení naleznete v odkazu níže.

Do kdy podat přihlášku: 30. 4. 2020

 

Přehled studia FRMS

Institut celoživotního vzdělávání

Přijímací zkoušky: písemný test – v termínu 18. 5. – 22. 5. 2020

Do kdy podat přihlášku: 15. 4. 2020

Studuj na mendelu

 

 

Pro fyzické odevzdání přihlášek na AF a ZF můžete nově využít schránky, které jsme zprovoznili u hlavní vrátnice z ulice Zemědělská. Do schránek můžete vhazovat vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami. Podrobnější informace najdete zde

Studuj na mendelu
 

Uchazeči se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním

Uchazeči ke studiu na MENDELU se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním (též označování jako studenti se specifickými potřebami) mohou žádat o zohlednění svých specifických potřeb při přijímacím řízení. Děje se tak prostřednictvím vyznačení těchto skutečností v elektronické přihlášce ke studiu. Touto cestou vyjadřují též souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Podrobnější informace je možné nalézt na stránkách Poradenského a profesního centra.

 


Studuj MENDELU