Agronomická fakulta

Přijímací zkoušky: Prospěch ze SŠ

Do kdy podat přihlášku: 31. 3. 2019

2. kolo přijímacího řízení

Všechny Bc + NMgr. programy

Do kdy podat přihlášku: 22. 8. 2019

Přijímačky Bc.: prospěch ze SŠ

více informací

 

Přehled studia AF

Lesnická a dřevařská fakulta

Přijímací zkoušky: Pouze u SP Design nábytku, Květen 2019

Technologie a management zpracování dřeva v Bc. a NM studiu

Do kdy podat přihlášku:  do 30. 4. 2019

2. kolo přijímacího řízení

Většina studijních programů viz odkaz

Do kdy podat přihlášku: 12. 8. 2019

Přijímačky Bc.: bez přijímacích zkoušek
Přijímačky NMgr.: 23. 8. 2019

více informací

 

Přehled studia LDF

Provozně ekonomická fakulta

Přijímací zkoušky: Bc. – duben 2019, Mgr. – červen 2019

Do kdy podat přihlášku: 20. 3. 2019, bakalářské programy prodlouženo do 31. 3. 2019.

Přehled studia PEF

Zahradnická fakulta

Přijímací zkoušky: NMgr. – 29. – 31. 5. 2019

Do kdy podat přihlášku: Bc. – 31. 3. 2019, NMgr. – 21. 5. 2019

2. kolo přijímacího řízení

Bc. Krajinářská architektura

Do kdy podat přihlášku: 9. 8. 2019

Přijímačky: 26. – 28. 8. 2019

 

Ostatní Bc. Programy

Do kdy podat přihlášku: 16. 8. 2019

Přijímačky: 27. 8. 2019


více informací

 

Přehled studia ZF

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Přijímací zkoušky: Scio testy v termínech – 1. 2. 2019, 9. 3. 2019, 30. 3. 2019, 1. 5. 2019

Do kdy podat přihlášku: 30. 4. 2019

2. kolo přijímacího řízení

Všechny Bc. + NMgr. Programy

Do kdy podat přihlášku: 14. 7. 2019

Přijímačky Bc. v českém jazyce (Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia) – uznávají se výsledky testu Obecné studijní předpoklady/Všeobecké študijné predpoklady z termínů 30. 3. 2019, 1. 5. 2019, 25. 5. 2019.

Přijímačky NMgr.: 5. 8. – 7. 8. 2019


více informací

 

Přehled studia FRMS

Institut celoživotního vzdělávání

Přijímací zkoušky: písemný test, obor TZP pouze prospěch ze SŠ – v termínu 16. – 17. 5. 2019

Do kdy podat přihlášku: 15. 4. 2019

2. kolo přijímacího řízení

Všechny Bc. a NMgr. programy 

Do kdy podat přihlášku: 31. 7. 2019

Přijímačky: 29. 8. 2019


více informací

 

Přehled studia ICV

 

 

Uchazeči se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním

Uchazeči ke studiu na MENDELU se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním (též označování jako studenti se specifickými potřebami) mohou žádat o zohlednění svých specifických potřeb při přijímacím řízení. Děje se tak prostřednictvím vyznačení těchto skutečností v elektronické přihlášce ke studiu. Touto cestou vyjadřují též souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Podrobnější informace je možné nalézt na stránkách Poradenského a profesního centra.


Studuj MENDELU