Agronomická fakulta

Přijímací zkoušky: Prospěch ze SŠ

Do kdy podat přihlášku: 31. 3. 2020

 

Přehled studia AF

Lesnická a dřevařská fakulta

Přijímací zkoušky: Prospěch ze SŠ, talentová zkouška u SP Design nábytku

Technologie a management zpracování dřeva v Bc. a NM studiu

Do kdy podat přihlášku: do 31. 3. 2020

 

Přehled studia LDF

Provozně ekonomická fakulta

Přijímací zkoušky: Bc. – duben 2020, Mgr. – červen 2020

TPS realizované fakultou.

Do kdy podat přihlášku: 31. 3. 2020

Přehled studia PEF

Zahradnická fakulta

Přijímací zkoušky: NMgr. - 29. 5. a 1. 6. 2020

Do kdy podat přihlášku: Bc. – 31. 3. 2020, NMgr. – 21. 5. 2020

 

Přehled studia ZF

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Studenti jsou přijímáni na základě přijímacích zkoušek, Scio testů či studijního průměru. Kompletní podmínky přijímacího řízení naleznete v odkazu níže.

Do kdy podat přihlášku: 30. 4. 2020

 

Přehled studia FRMS

Institut celoživotního vzdělávání

Přijímací zkoušky: písemný test – v termínu 18. 5. – 22. 5. 2020

Do kdy podat přihlášku: 15. 4. 2020

 

Uchazeči se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním

Uchazeči ke studiu na MENDELU se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním (též označování jako studenti se specifickými potřebami) mohou žádat o zohlednění svých specifických potřeb při přijímacím řízení. Děje se tak prostřednictvím vyznačení těchto skutečností v elektronické přihlášce ke studiu. Touto cestou vyjadřují též souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Podrobnější informace je možné nalézt na stránkách Poradenského a profesního centra.

 


Studuj MENDELU