Zdravá sója - výsledky projektu vědců z FRRMS a BOKU Wien

9. 4. 2015
Díky pozoruhodným výsledkům česko-rakouského projektu pod vedením prof. Ing. Tomáše Lošáka, Ph.D. z FRRMS, mohou v budoucnosti čeští pěstitelé produkovat ještě zdravější a bezpečnější potraviny a krmiva než doposud. Za tímto úspěchem stojí sója.  

Řešitelé mezinárodního projektu Aktion identifikovali takové odrůdy sóji, které obsahují o 40 – 70 % méně kadmia v porovnání s ostatními odrůdami této bílkovinné plodiny. Kadmium je těžký kov a vyskytuje se ve zvýšeném množství v půdách, jako důsledek znečištění životního prostředí. Na organismus působí toxicky, přičemž se kumuluje především  v ledvinách, játrech a slezině. Výzkumná část projektu probíhala v prostorách Botanické zahrady a arboreta MENDELU a dále proběhly tři polní pokusy na území Rakouska. Jeho výsledky budou publikovány v roce 2015 v prestižním vědeckém impaktovaném periodiku Euphytica, což je velký úspěch nejen pro samotné řešitele, ale i pro naši univerzitu.

 

Více aktualit

Všechny aktuality