Zástupci MENDELU na návštěvě konference v Číně

5. 8. 2015
Vybraní zástupci ze sedmi zemí se zúčastnili mezinárodní konference, kterou uspořádalo čínské Ministerstvo obchodu. 

Českou republiku a Mendelovu univerzitu v Brně zde reprezentovali prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr.hc. a RNDr. Ivo Moll, CSc. Účastníci konference byli kromě přednášek k dané tématice dále seznámeni s legislativou platnou pro aditiva (látky přidávané do krmiv podle legislativy EU) a postupy při matematickém vyhodnocování účinnosti aditiv podle platné čínské legislativy. Účastníci dále dostali možnost se seznámit a na místě prohlédnout laboratoře a technické zázemí firmy, způsob skladování a distribuce a zásady distribuce firmy v Šanghaji. Díky konferenci byly také navázány odborné kontakty s velkým významem do budoucna.

Čínské ministerstvo uspořádalo a kompletně hradilo účastníkům náklady po celou dobu konference s názvem Ministerský seminář o farmaceutickém dohledu a managementu pro rozvojové země, konající se pod záštitou Ministerstva obchodu Čínské lidové republiky a pořádaný Čínským centrem pro mezinárodní směnu potravin a léčiv and firmou Shanghai Fosun Pharmaceutical Development (2015 Minister – level Seminar on Pharmaceutical Supervision and Management for Developing Countries“ sponsored by Ministry of Commerce of the Peoples Republic of China, and organized by China Center for Food and Drug International Exchange and Shanghai Fosun Pharmaceutical Development Co., Ltd.)

Více aktualit

Všechny aktuality