Založen Modelový les Česká republika

30. 5. 2017
Ve dnech 25. a 26. května 2017 se konala na Zámku Křtiny mezinárodní konference Modelový les Česká republika (1. den přednášková část – včetně odhalení pamětní desky, 2. den odborná exkurze po ŠLP MENDELU). Záštitu nad akcí převzali rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek. Přítomno bylo 55 účastníků, z toho 7 zahraničních (Kanada, Španělsko, Itálie a Rakousko).

Modelový les je prestižní mezinárodní organizace s vedením v Kanadě, která sdružuje lesní objekty, jejichž cílem je trvale udržitelný rozvoj s vyváženým podílem plnění ekonomických i ekologických funkcí lesa a krajiny. Modelový les je současně otevřený veřejnosti a umožňuje participační management. Jako ukázku na ŠLP MENDELU lze uvést lokalitu Hády s přírodě blízkými listnatými lesy s převahou dubu a habru, z velké části chráněné v přírodních rezervacích, zpřístupněné veřejnosti pomocí značených turistických a cyklistických tras s vysokou návštěvností díky blízkosti Brna.

Je velkým úspěchem a ctí, že v rámci konference byl založen Modelový les Česká republika, ve kterém se sdružily české lesnické parky (Křivoklátsko, ŠLP Masarykův les Křtiny, Bezděz) a Biosférická rezervace Dolní Morava (na území lesního závodu Židlochovice). Sdružení bude následně přijato do světové sítě Modelových lesů, což je nepochybným důkazem, že na předmětných lesních majetcích je o lesy pečováno vzorným způsobem. 

Ing. Pavel Mauer

Více aktualit

Všechny aktuality