Zahradníci budou mít nový závlahový systém

18. 6. 2018
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně se na své pracovišti v Lednici po několika desítkách let konečně dočká rekonstrukce závlahového systému. Ten dosavadní byl už přes 30 let starý, některé hydranty byly nefunkční, jiné protékaly. Náklady na rekonstrukci byly vyčísleny na zhruba 12 milionů korun. Stavební práce už začaly, hotovo bude do konce srpna. Škola opravy zaplatí díky dotačnímu programu ministerstva školství.

Podle děkana Zahradnické fakulty Roberta Pokludy projekt přinese zásadní řešení potřeby závlah rozsáhlých sortimentů sbírek rostlin, které jsou nezbytným prostředkem vzdělávací činnosti fakulty. „Koncepční systém závlah umožní také zabezpečení zdroje vody při případném výpadku dodávek. Rezervoáry vody budou sloužit pro překlenutí krátkodobého nedostatku vody, což přináší přidanou hodnotu oproti současnému stavu. Přínosem je i využití jedinečného systému řízení závlah, vede k úsporám vody i přesnému dávkování podle potřeb jednotlivých druhů rostlin,“ uvedl Pokluda.

Stavebníci v současné době mění páteřní rozvody, na místě se provádějí výkopové práce. Kromě opravených rozvodů budou mít zahradníci závlahové systémy i ve sklenících, vinohradech a sadech. Systém bude navíc šetřit vodu a zalévat podle potřeby specifických záhonů. Pozemky pro praktickou výuku a výzkum zahrnují téměř 27 hektarů sadů, 6 hektarů vinic a 10 hektarů polí. „Rekonstrukce závlahového systému přinese významné zkvalitnění vzdělávací činnosti –  lépe ošetřované záhony i méně nutné péče o regulaci plevelů v místech, kde zálivka není nutná,“ uvedl Pokluda.

Mendelova univerzita v Brně, která za rok oslaví 100 let od svého vzniku, má pět fakult a Institut celoživotního vzdělávání. Zahradnická fakulta se sídlem v Lednici zahájila samostatnou výchovu vysokoškolských odborníků 1. září 1985. Vychovala již několik generací zahradnických inženýrů a zahradních architektů v celé šíři zahradnického oboru.

Pro výuku má k dispozici například skleníky subtropických a tropických rostlin, laboratoře, sklepní hospodářství, sortimenty okrasných a užitkových rostlin a také sady a vinice. Na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity na všech oborech studuje více než 1200 studentů.

 

 

Kontakt pro bližší informace:

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., děkan Zahradnické fakulty, tel.: +420 519 367 220

 

Operační program OPVVV

Název projektu: Centrální laboratoře MENDELU
Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008510

Více aktualit

Všechny aktuality