Welcome Week

9. 9. 2016
Jako vždy týden před začátkem semestru přivítá Mendelova univerzita v Brně nové výměnné zahraniční studenty přípravou na jejich studijní pobyt, což je akce zvaná jednoduše Welcome Week. Studenti z různých koutů světa se dovědí, kde se co na univerzitě nachází, naučí se pracovat s univerzitním systémem, seznámí se navzájem a vyjedou na společné výlety do okolí.  V zimním semestr se těšíme na výměnné studenty více než 25 národností, nejvíce z Jižní Evropy. Z mimoevropských zemí k nám nejvíce jezdí studenti z Mexika, Koreje, USA a Ruska.

Always one week before the semester starts, Mendel University in Brno welcomes new exchange students from all around the world by preparing them for their study during the so-called Welcome Week. Students quickly make new friends on trips in various areas of our region, learn to find their way around the campus, to work with the information system and to meet important people for their successful studies. In the winter semester 16/17 we are looking forward to having students of over 25 nationalities, mainly from the southern Europe. Out of EU, MENDELU is the most popular institution for students from our partner universities in Mexico, Korea, USA and Russia.

Více aktualit

Všechny aktuality