Výuka pro seniory bude na MENDELU prezenční

8. 9. 2021
Univerzita třetího věku Mendelovy univerzity v Brně začne podobně jako celá vysoká škola nadcházející školní rok s prezenční výukou. Vyjde tak vstříc seniorům, pro které je osobní setkávání při výuce stejně důležité jako samotné vzdělávání. V případě zhoršující se epidemické situace je variantou hybridní výuka, říká necelý měsíc před zahájením školního roku Kateřina Pevná z Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU.

„Po dlouhé době online výuky se senioři na své spolužáky a pedagogy opravdu těší. Sociální kontakt je totiž nedílnou součástí jejich univerzitního života. Po roční pouze se uskuteční i promoce, které chystáme na 23. září,“ uvedla Pevná. Někteří studenti Univerzity třetího věku už mají za sebou prezenční prázdninové školy aranžování květin. K jejich absolvování museli dodržovat platná epidemiologická opatření, jako jsou doložení potvrzení o bezinfekčnosti nebo povinné rozestupy.

Pokud by podle ní musela škola během roku omezit výuku a s tím spojenou kapacitu poslucháren, má v záloze hybridní výuku. Část studentů by pak byla na výuce přímo, ostatní doma u svých monitorů. „Tyto skupiny se pak mohou střídat v týdenních intervalech. Vše záleží na tom, jaká bude epidemická situace a jaká budou platit opatření, která v tuto chvíli nelze předjímat,“ uvedla Pevná s tím, že MENDELU v této souvislosti investovala stovky tisíc do nového vybavení učeben. Krajní variantou je návrat k distanční formě. „To znamená, že bychom podobně jako na jaře přednášky streamovali,“ uvedla Pevná.

Univerzita třetího věku MENDELU nabízí 2 typy víceletého studia, a to základní tříleté a navazující dvouleté. Studium zahrnují přednášky, které obsahují témata klíčových oborů všech fakult univerzity. Tematické přednášky doplňují terénní cvičení a exkurze. „Dále máme v nabídce jednoletá studia. Z těch proběhnou v nadcházejícím akademickém roce studia Zahrada a zdraví, Naše zahrádka, Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny, Historie brněnského podzemí, Člověk a svět nebo Stromy, les a krajina,“ uvedla Pevná. Nově do standardní nabídky vzdělávání patří i online kurzy, o které byl během jarního lockdownu velký zájem. Senioři se mohou také vzdělávat společně se svými vnoučaty v rámci programů Mezigenerační univerzity.

Kapacita kurzů odpovídá kapacitě poslucháren, tedy převážně 100 míst. U mezigeneračních programů je to 20 dvojic. Zájem seniorů o vzdělávání je trvale vysoký. „Stálicemi jsou kurzy Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny a Historie brněnského podzemí. Nicméně každý nový kurz se velmi čile naplňuje. Důkazem je např. studium Člověk a svět, ve kterém kolegové z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií analyzují dění v mnoha oblastech světa, např. na Blízkém východě či v Číně. Vstřícně senioři reagovali i na nově otevřený kurz Stromy, les a krajina. Důvodem velkého zájmu našich posluchačů může být i to, že témata nových kurzů pečlivě vybíráme a vždy přitom vycházíme z přání seniorů,“ dodala Pevná.

Nový školní rok na Univerzitě třetího věku, kterou organizuje Institut celoživotního vzdělávání MENDELU, začíná 1. října. Institut celoživotního vzdělávání je součástí univerzity už 15 let. Za tu dobu prošlo jeho učebnami více než 11 000 posluchačů z řad seniorů.

Kontakt pro bližší informace: Mgr. Kateřina Pevná, katerina.pevna@mendelu.cz, vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů (Institut celoživotního vzdělávání MENELU), tel.: 604 343 377

Více aktualit

Všechny aktuality