Výstava v Lednici propojuje víno s folklorem

23. 6. 2020
Do konce srpna mohou návštěvníci lednického kampusu Mendelovy univerzity v Brně obdivovat výstavu s názvem Víno 6 regionů. Přináší unikátní historický pohled na vinohradnický a vinařský obor v rámci vybraných regionů jižní Moravy - Strážnicka, Bzenecka, Velkobílovicka, Valticka, Mikulovska a Znojemska. Expozice přibližuje práce v průběhu celého vinařova roku, přičemž důraz její autoři kladou na tradiční vinohradnické a vinařské nástroje a technologie.

„Cílem výstavy je přispět k poznání národního kulturního dědictví v oblasti vinařské kultury a k provázanosti s regionálními zvyklostmi,“ uvedl proděkan Zahradnické fakulty a autor výstavy Jiří Sochor. Odborníci studovali historické kořeny terroir jednotlivých regionů včetně architektonických prvků s důrazem na místní tradice, zvyky a folklór.

Výstava obsahuje více jak 70 sbírkových předmětů zapůjčených z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, Vlastivědného muzea z Velkých Bílovic a od soukromých sběratelů. Exponáty zahrnují přehled úkonů celého vinařova roku.

„V první části výstavy jsou nástroje a pracovní úkony spojené s pracemi ve vinici. A to od zimního řezu, přes zelené práce, obdělávání půdy, ochranu révy vinné až po vinobraní,“ popisuje Sochor. Druhá část se zaměřuje na období vinobraní a v třetí části plynule přechází v lisování hroznů. Tuto část deklarují putny určené ke sběru hroznů, mlýnky na hrozny, škopky, kádě a vinařské lisy. „Právě lisům jsme věnovali zvláštní zřetel,“ uvedl Sochor. Následuje expozice související s kvašením vína a poslední části věnovali autoři uskladnění a konzumaci vína a trhu s vínem.

Výstavu v loni opraveném pavilonu C lednického kampusu doplňuje historický a etnografický popis jednotlivých regionů doplněný tematickými fotografiemi, jež zachycují místní vinařskou kulturu a regionální identitu. Výstava je zakončena degustací z odrůd, které jsou typické pro jednotlivé regiony.

Kontakt pro bližší informace: doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D., jiri.sochor@mendelu.cz; Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF), tel.: 777 648 937

Více aktualit

Všechny aktuality