Výstava Jaro v zahradě

3. 4. 2018
Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně pořádá výstau Jaro v zahradě 7. - 8. 4. 2018, 9 - 18.00 hodin.


Zveme všechny návštěvníky do areálu univerzitní zahrady k prohlídce a obdivu časně kvetoucích jarních keřů, cibulovin a skalniček v architektonicky zajímavých uskupeních. Akce je doplněna prodejní výstavou sukulentů.

VSTUP: hlavní vchod do Botanické zahrady a arboreta MENDELU, Tř. Generála Píky 1, Brno (zastávka tram. č. 9 a 11 – Bieblova)

 www.mendelu.cz/arboretum

Více aktualit

Všechny aktuality