Volba děkana AF MENDELU

29. 11. 2017
Dne 4.12.2017 ve 13:00 se v aule MENDELU představí kandidáti na funkci děkana pro období 2018-2022. Vize kandidátů naleznete na webu AF MENDELU.

Dne 4.12.2017 od 13 h se bude v aule naší univerzity konat veřejné vystoupení kandidát ů na funkci děkana Agronomické fakulty MENDELU pro funkční období 2018-2022. V návaznosti na veřejné vystoupení proběhne tajným hlasováním členů AS AF MENDELU volba děkana. Vize a cíle kandidátů jsou zveřejněny na stránkách AF MENDELU. Na představení kandidátů jste srdečně zváni, po dobu veřejného vystoupení je vyhlášeno na AF děkanské volno.

Více aktualit

Všechny aktuality