Veletrh práce JobChallenge 2015 přilákal více než 2000 studentů

16. 11. 2015
Více než 2 000 návštěvníků, 89 vystavovatelů, 21 přednášek, 13 různých oborů, 3 největší brněnské univerzity. Ve středu 11. listopadu 2015 proběhl již 9. ročník Veletrhu práce pro studenty a absolventy VŠ JobChallenge v Adam Gallery v Brně.

Veletrh JobChallenge 2015 v letošním roce navštívilo více než 2 000 účastníků z řad vysokoškolských studentů a absolventů. Výsledky průzkumu návštěvnosti naznačují, že celkem 34 % návštěvníků bylo z Mendelovy univerzity v Brně, 28 % z Masarykovy univerzity a 22 % z Vysokého učení technického v Brně. Celkem 16 % účastníků zavítalo na veletrh z mimobrněnských vysokých škol a posledních ročníků středních škol. Na veletrhu vystavovalo 89 zaměstnavatelů, kteří nabízeli volné pracovní pozice z 13 různých oborů.

„Letos se nám na stejnou výstavní plochu podařilo dostat o třetinu více vystavovatelů. Na návštěvníky čekalo 89 společností, zástupců středních a velkých podniků ze soukromé sféry, ale i veřejného sektoru,“ upřesňuje Markéta Rolincová, koordinátorka spolupráce se zaměstnavateli.

„Od rána se u nás zastavilo zhruba 150 studentů, spousta z nich velice zajímavých a proaktivních. Nastudovali si informace o nás už předem a pokládali dobře cílené otázky. Informace o hodně zajímavých uchazečích předáváme přímo našemu University Recruitment týmu, který bude nadále s uchazeči pracovat,“ říká jeden z vystavovatelů, Martin Hasinec, CEE Commercial Recruiter ve společnosti Microsoft s.r.o.

Celkem 53 % oslovených účastníků průzkumu spokojenosti přišlo na veletrh za účelem získání informací o výběrových řízeních v konkrétních firmách. Studenti také doufali v možnost nalezení stáže (26,6 %), nebo part-time (24,7 %) již při studiu. Téměř 47 % dotazovaných chce mít přehled o trhu práce a veletrh vnímali jako ideální způsob, jak být v obraze již při studiu. Pro studenty je při výběru zaměstnavatele nejdůležitější najít si práci, která je bude naplňovat (69,5 %), pracovní kolektiv (44,8 %) a možnost kariérního postupu (44,6 %).

„Jsme rádi, že návštěvníci veletrhu měli zájem i o účast v doprovodných panelech zaměřených na rozvoj soft skills, náborový proces, moderní metody výběrového řízení a celkově osobní rozvoj. Veletrh tak nenabízí pouze propojení potenciálních uchazečů o zaměstnání s konkrétními firmami, ale je skvělým místem, které motivuje studenty k aktivnímu přístupu a hledání uplatnění již v průběhu studia,“ vysvětluje hlavní koordinátorka veletrhu Lenka Kováčová.

Jubilejní 10. ročník Veletrhu pro studenty a absolventy VŠ JobChallenge se uskuteční 9. listopadu 2016.

 

Jitka Štenclová

Více aktualit

Všechny aktuality