Vědec: Pro Soutok se národní park nehodí

9. 5. 2022
Obora Soutok na jihu Moravy je územím promarněných příležitostí. Zdejší ochrana unikátních lužních lesů zatím postrádá cílenou koncepci. Stát chce přitom na soutoku Dyje a Moravy podobně jako na Křivoklátsku vyhlásit národní park. Podle odborníka Tomáše Vršky z Mendelovy univerzity v Brně to však není ideální řešení a unikátní oblasti by více vyhovovalo vyhlášení chráněné krajinné oblasti, která by zahrnovala chráněná území a také umožnila cílené hospodaření.

Příroda v lokalitě Soutok je ve střední Evropě unikátní, tím, že jsou zde ještě lužní pralesy a zároveň se tu těží nejkvalitnější dubové dřevo v Česku. Podle Vršky, který se místem dlouhodobě zabývá, stát dodnes nemá data, na jejichž základě by se mohl správně rozhodnout, jak a jakou část území chránit a jakou ponechat hospodaření. Přitom je potřeba co nejdříve ochranu zdejší přírody vyřešit, protože se k tomu Česko zavázalo a při současném stavu péče unikátní přírodní fenomény pomalu mizí.

„V minulosti nebyla vůle vymezit experimentální plochy pro obnovní management a nezkoušelo se nic, tak se místo expertních rozhodnutí činila taková, která odpovídala tomu, kdo měl jaké silové postavení. Podle mě by bylo ideální, aby stát vyhlásil chráněnou krajinnou oblast, protože jejím cílem je chránit kulturní harmonickou krajinu. Zůstane místo jak pro hospodaření, tak bude možné ponechat část území nerušenému vývoji a na určitých plochách dělat takové zásahy, které povedou k ochraně vytipovaných druhů. A administrativa bude jednoduchá,“ uvedl Vrška, který řídí podnik, co spravuje univerzitní lesy.

Na Soutoku, kde patří veškeré pozemky Lesům ČR, jsou dodnes jen dvě malé národní přírodní rezervace s lužními pralesy a zbytek je bez ochrany. Praktické pokusy na místě povedou podle vědců k objektivnímu posouzení, kde je třeba ponechat přírodu samovolnému vývoji a na jak velkých plochách je vhodné do přírody zasahovat, aby byly zajištěné podmínky pro významné přírodní fenomény, které se Česko zavázalo chránit. Na zbytku by zůstaly plochy s hospodářským využití, tedy zejména dubové lesy.

Soutok se rozprostírá na více než 4000 hektarech a před 15 lety stát neuspěl kvůli odporu obcí se snahou zřídit zde chráněnou krajinnou oblast. Současná vláda se rozhodla pro národní park. Ještě předtím chce ale paradoxně vyhlásit na celém území národní přírodní památku, což je ovšem institut pro malá území. Vrška to přičítá tomu, že stále chybí koncepce ochrany území.

Ochrana přírody na místě není jednoduchá, protože jen malá část je ponechaná samovolnému vývoji a řada přírodních fenoménů je navázaná na světlý les a louky, které vznikly a jsou udržované po desetiletí lidskou činností. Žijí tu velcí draví ptáci, čápi bílí a také velké druhy hmyzu. Soutok je podle Vršky územím, kde se střetává až příliš zájmů a pohledů a stát je slabým hráčem, který nedokáže říct, jak se o území starat.

Kontakt pro bližší informace: doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., tel.: 602 794 216, email: tomas.vrska@slpkrtiny.cz

 

Více aktualit

Všechny aktuality