Vědci se zaměří na cestovní ruch a jeho návrat z krize

4. 6. 2020
Tým mezinárodních vědců se pokusí zachytit dynamiku změn v oblasti kulturního cestovního ruchu. Následující tři roky budou monitorovat tuto oblast, kterou citelně zasáhla koronavirová krize a restriktivní opatření. Odborníci budou sledovat jak se podnikání, které bylo pro mnohé regiony klíčové, bude pozvolna vracet do normálu.

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně vedou rozsáhlý výzkumný projekt, do kterého je zapojeno 15 univerzit a výzkumných ústavů z Evropy a Izraele. Projekt, který má pomoci obcím a krajům při strategickém plánování cestovního ruchu získal podporu Evropské unie už v loňském roce. Jeho cílem je kompletně vytvořit nový přístup k chápání a řešení kulturního cestovního ruchu s důrazem na podporu rozvoje znevýhodněných oblastí.

Než se práce vědců stihla rozběhnout naplno, objevila se koronavirová krize. „V rámci projektu se dopad epidemie již nyní začíná projevovat na zpoždění termínů zahájení terénních prací a tím pádem i očekávaných výstupů. Kolegové v ostatních evropských zemích a také my v Česku jsme limitováni restriktivními vládními a hygienickými opatřeními, která neumožňují zahájení rozhovorů s místními aktéry, ale ani s turisty a místními občany na území případových studií jednotlivých států,“ uvedla Milada Šťastná z Ústavu aplikované a krajinné ekologie Agronomické fakulty MENDELU, která tříletý mezinárodní projekt od ledna letošního roku vede.

Výzkumníci museli odložit o půl roku práci v terénu. Až se tam dostanou, budou shromážděná data významně ovlivněna okamžitými a akutně zaznamenanými důsledky koronavirové pandemie. „Získaná data nebudou popisovat stav věcí v normálním provozním režimu, ale spíše po šoku z krize. Tato situace nám však skýtá unikátní možnost využít tuto krizovou situaci k detailnímu zachycení dynamiky změn právě v oblasti kulturního cestovního ruchu, kdy budou podrobně monitorovány první tři roky návratu k normálu z aktuální recese,“ uvedla Šťastná.

Vědci proto v současnosti chystají aktualizaci výzkumných cílů, aby výsledky jejich snažení odpovídaly nejaktuálnějším sociálním a společenským výzvám. „Cestovní ruch je paralyzován a zatím nelze předvídat, kdy se současná opatření v tomto směru začnou uvolňovat. Co je však zřejmé, je fakt, že i po uvolnění opatření bude návrat k normálu velmi problematický proces a bude trvat velmi dlouhou dobu. Dá se očekávat, že první oživení kulturního cestovního ruchu může nastat na úrovni lokální a regionální, kde většina obyvatel bude preferovat návštěvy národních památek a turistických míst před cestami do zahraničí,“ dodala Šťastná.

Kontakt pro bližší informace: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná, tel.: 606 580 412, milada.stastna@mendelu.cz, vedoucí Ústavu aplikované a krajinné ekologie AF MENDELU

Bližší informace k projektu najdete zde

Web projektu: http://www.spotprojecth2020.eu/

Více aktualit

Všechny aktuality