Vědci budou zkoumat pohyb nevidomých ve městě

30. 12. 2019
Jaká je zkušenost nevidomých lidí s městským prostorem, jak se v něm orientují a na jaké bariéry naráží v každodenním životě, se budou snažit zjistit vědci tří univerzit včetně MENDELU. Projekt na pomezí sociální geografie a sociologie podpořila Grantová agentura České republiky.

Vědci z Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a MENDELU se zaměří na to, jakým způsobem se nevidomí lidé učí městským prostorem pohybovat, jak využívání různých druhů asistovaného pohybu (bílá hůl, vodící pes, asistent, informační a komunikační technologie) proměňuje jejich zkušenost s městským prostorem.

Unikátní výzkumný projekt má tři hlavní cíle – porozumět prostorové zkušenosti nevidomých lidí, kriticky reflektovat převažující koncepci vizuality v současné geografii a ustanovit v českém akademickém prostředí přístupy takzvané geografie znevýhodnění, která nabízí zcela odlišný pohled, než klasická geografie tvořená mapami a obrázky.

Podle Hany Porkertové z PEF MENDELU už od starověkého Řecka vizualita dominuje západnímu myšlení, což má za následek devalvování zkušenosti, která není založená na zrakovém vnímání. „Zkušenost nevidomých lidí s městským prostorem nabízí prostor pro kritickou reflexi převahy vizuality v sociální geografii a otevírá otázku, jakým způsobem tuto zkušenost geograficky zohlednit,“ uvedla Porkertová.

Výzkumníci budou mluvit s nevidomými a procházet s nimi v rámci města různými trasami. „Chceme získat odpověď na otázky, jakým způsobem se městským prostorem učí pohybovat, jak využívání různých druhů asistovaného pohybu proměňuje jejich zkušenost s prostorem města, či jakým způsobem se do jejich zkušenosti promítá vizualita,“ dodala Porkertová.

Vědci vychází z takzvané geografie znevýhodnění, která stojí na předpokladu, že moderní město je uzpůsobené zejména pro tělesně zdatná těla a ty jiná opomíjí. Nový proud v geografii se přitom soustředí právě na osobní zkušenost lidí s prostorem. Projekt je na 3 roky. Grantová agentura výzkum podpořila celkovou částkou 3,554 mil. Kč.

Kontakt pro bližší informace: Mgr. Hana Porkertová, Ph.D., Ústav práva a humanitních věd PEF MENDELU, tel.: 607 602 763, mail: hana.porkertova@mendelu.cz

Foto: Pixabay

Více aktualit

Všechny aktuality