Vědci budou zkoumat nerovnosti na evropském pracovním trhu

6. 6. 2022
Vědci z více než 30 evropských zemí budou zkoumat nerovnosti na pracovním trhu mezi staršími zaměstnanci. Projekt financovaný Evropskou unií si klade za cíl zjistit aktuální stav a připravit doporučení pro politiky jak nerovnosti řešit. Téma je vysoce aktuální, protože Evropa stárne a lidé musí pracovat v čím dál vyšším věku. Čtyřletý projekt s náklady v řádu několika desítek milionů eur budou koordinovat vědci z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

„Nerovnosti mezi staršími zaměstnanci nově redefinují procesy digitalizace, což platí nejen v České republice. Populace stárne, a i když je například u nás nedostatek zkušených pracovníků, firmy chtějí často mladé, protože se domnívají, že starší v digitalizovaném světě už nemohou uspět,“ uvedla proděkanka PEF MENDELU Martina Rašticová, která celý tým evropských vědců povede.

Projekt se týká všech zemí Evropské unie a řady dalších států. „Pevně věřím, že po 4 roky rozvibruje celou Evropu, vyvolá diskuse a výzkum v evropských zemích. Výsledkem naší práce budou doporučení pro politiky, jaká nastavit opatření pro eliminaci nerovností způsobených digitalizací v pozdějším věku. Díky projektu získáme také data a mezinárodní srovnání,“ uvedla Rašticová.

Jiná je podle vědců situace v České republice a jiná například na Islandu, který v zaměstnávání starších lidí hraje prim. „Islandská míra zaměstnanosti je u mužů mezi 55 až 59 lety zhruba 90 procent, u žen pak asi 80 procent, což je nejvíce mezi evropskými zeměmi. V České republice je to o několik procentních bodů méně, ale například na Slovensku chodí do práce v této věkové skupině méně než 70 procent žen. Nejhůře jsou na tom v Řecku, kde je zaměstnanost žen této kategorie nižší než 40 procent,“ říká Martin Lakomý z Ústavu práva a humanitních věd PEF, který je v těchto dnech na stáži v Rejkjavíku.

Nový projekt bude podle brněnských vědců nakonec zahrnovat více zemí, než je aktuální osmadvacítka EU. Vědci tak dostanou srovnání, které dosud v této oblasti, která je vysoce aktuální, neměli. „Předpokládám, že se dostaneme na 35 – 40 zemí zahrnutých v konsorciu,“ uvedla profesorka Clary Krekula z Linneau University ve Švédsku, která se na organizování projektu také podílí. Pro vědce z Provozně ekonomické fakulty MENDELU je to zatím největší evropský projekt, který budou zaštiťovat.

Kontakt pro bližší informace: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D., vedoucí Ústavu práva a humanitních věd PEF, mail: martina.rasticova@mendelu.cz, tel.: 773 504 508

Více aktualit

Všechny aktuality