Vědci budou analyzovat zkušenosti s pandemií

29. 7. 2021
Výzkumníci z celého světa chtějí porozumět zkušenostem lidí a tomu, jak se vyrovnávají s pandemií COVID-19. Cílem je mimo jiné pomoci politikům a vládám pochopit, jak usnadnit reakci na pandemii v budoucnu a na jaké faktory ovlivňující životní spokojenost lidí je třeba se zaměřit v současnosti, tj. v době, kdy v této situaci žijeme déle než jeden rok, říká Martin Pírko z Institutu celoživotního vzdělávání (ICV) MENDELU, který se na projektu COVIDiSTRESS podílí.

„Naším cílem je pomoci výzkumným pracovníkům a politikům, aby se při reakci na pandemii a při obnově po ní více zaměřili na lidi,“ uvedl Pírko. Výzkumníci nachystali pro zájemce dotazník, jehož vyplnění každému zabere kolem 20 minut. Ptají se respondentů, jaký byl život s COVIDem, jejich zkušenosti, obavy atd.

Data bude zpracovávat 130 odborníků z celého světa. „Je důležité, abychom získali informace z co největšího počtu zemí a pochopili, jak různé strategie a reakce na pandemii ovlivnily životy lidí. Výsledky studie mohou pomoci vyvinout účinnější reakce na budoucí pandemie – se zaměřením na blaho nás všech,“ uvedl Pírko.

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 20 minut a jsou v něm kromě jiného otázky na stres, obavy, dodržování opatření, názor na očkování a jiné oblasti související s pandemií COVID-19. Výsledky odborníci srovnají s daty získanými v prvním dotazníku COVIDiSTRESS, který proběhl během první vlny pandemie.

Z nich mimo jiné vyplývá, že čím méně lidé důvěřují vládě, resp. její snaze zpomalit šíření viru, tím více stresu zažívají. „A čím více stresu zažívají, tím méně jsou ochotni dodržovat preventivní opatření proti šíření viru. Tenhle vzorec ale neplatí pro obavy týkající se koronaviru, které, ačkoliv se stresem souvisí, vedou naopak k dodržování preventivních opatření. Důvěra ve vládní úsilí a vládní komunikace snižující stres se proto jeví jako klíčové při zvládání pandemie,“ uvedl Pírko, podle kterého z mezinárodního srovnání vyplývá, že lidé v České republice měli v době první vlny větší obavy z koronaviru a častěji dodržovali předepsaná pravidla chování, aby zabránili šíření koronaviru. „Ve stresu a důvěře ve vládní úsilí jsme byli průměrní,“ dodal výzkumník.

Kontakt pro bližší informace: Mgr. Martin Pírko, tel: 723 318 094, email: martin.pirko@mendelu.cz, Oddělení sociálních věd (ICV)

Odkaz na českou verzi dotazníku (vyplnění trvá zhruba 20 minut)

 

Více aktualit

Všechny aktuality