Věda a výzkum na MENDELU

vedec

Mendelova univerzit v Brně se dlouhodobě profiluje jako výzkumná univerzita s vyváženým podílem základního a aplikovaného výzkumu. Pracovníci odborných ústavů se dokázali velmi rychle adaptovat na nové podmínky financování výzkumných aktivit prostřednictvím externích grantových agentur.

Výsledkem tohoto přístupu je relativně vysoká úspěšnost při získávání vědecko-výzkumných projektů, zejména od tuzemských externích poskytovatelů (GAČR, NAZV, MŠMT, TAČR), zakázek smluvního výzkumu a v posledních letech také projektů ze Strukturálních fondů EU (OP VK, OP VaVpI). V současných ekonomických podmínkách financování vysokého školství a výzkumu v ČR nabývá tato činnost pro další rozvoj univerzity zásadního významu.

vědkyněProjekty

H2020 na MENDELU

Pracovníci oceňují řešení velkého množství projektů s obrovskou finanční dotací, týmové propojení mezi ústavy a navázání nových vědeckých kontaktů v rámci externí spolupráce.

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU