Univerzita analyzuje doručené rozhodnutí Rady NAÚ

21. 2. 2023
Mendelova univerzita dnes obdržela oficiální písemné odůvodnění rozhodnutí Národního akreditačního úřadu (NAÚ). Rozhodnutí je dosud nepravomocné. Univerzita nyní analyzuje doručené rozhodnutí a připraví reakci s cílem obhájit již realizované kroky vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků a minimalizovat dopady na studenty, fakultu a poskytovanou výuku v doktorském stupni studia.

„Doručený dokument velmi podrobně, a místy složitou právní terminologií, popisuje výsledek správního řízení, a vedení univerzity se s ním v tuto chvíli seznamuje,“ uvedl rektor Jan Mareš.

Nové vedení MENDELU současně od svého nástupu pracuje na odstranění nedostatků. „Věřím, že se nám i díky již realizovaným krokům podaří dokázat, že univerzita poskytuje kvalitní vzdělávání ve všech studijních programech a snaží se eliminovat případná pochybení.  Pokračujeme v přestavování systému kontroly a kvality výuky tak, abychom proaktivně předcházeli vzniku jakýchkoliv pochybností či dříve zjištěných nedostatků při uskutečňování našich studijních programů,“ upřesnil Jan Mareš.

Nově zvolený děkan Provozně ekonomické fakulty Svatopluk Kapounek zároveň pokračuje v implementaci a rozvíjení řady dalších započatých změn. „Jde mimo jiné o zásadní zpřísnění podmínek pro přidělování disertačních prací, ukončení spolupráce se zahraničními agenturami pro nábor studentů, zpřísnění požadavků na školitele doktorských studijních programů, sjednocení požadavků mezi doktorským programem v češtině a angličtině a konečně, podstatně zpřehledňujeme evidenci plnění studijních povinností podle milníků semestru a ročníku,“ vyjmenoval některé změny Kapounek. „Věřím, že, bez ohledu na konečný výsledek řízení NAÚ, tyto a další naše kroky povedou v brzké době k nápravě pověsti doktorských ekonomických programů na fakultě, kterou nově vedu,“ uzavřel děkan.

„Vím, že neustálý mediální tlak není pro nikoho z nás komfortní a dotýká se všech – studentů, zaměstnanců i absolventů nejen na Provozně ekonomické fakultě.  Mým přáním je, abychom se zase všichni vrátili k tomu, co dělá univerzitu univerzitou, což je kvalitní vzdělávání studentů a tvůrčí činnost ve všech oblastech působení univerzity,“ uvedl rektor univerzity Jan Mareš.

Mendelova univerzita zajišťuje 186 studijních programů pro více než 8 900 studentů všech stupňů studia na pěti fakultách a Institutu celoživotního vzdělávání.

Více aktualit

Všechny aktuality