Trnka dostal od OSN cenu za komunikaci změny klimatu

19. 11. 2021
Klimatolog Miroslav Trnka z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity v Brně převzal Cenu za komunikaci změny klimatu za rok 2021.  Ocenění si klade za cíl přispívat k osvětě a kultivaci spolehlivé, věcné a na současném poznání založené diskusi o jedné nejvážnějších hrozeb současného světa. Cena je určena vědcům a expertům za jejich osvětovou činnost a společně ji organizují a zastřešují Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky.

Profesor Miroslav Trnka se věnuje výzkumu meteorologického a zemědělského sucha a dalších dopadů změny klimatu. Vede výzkumné týmy provozující portály intersucho.cz, klimatickazmena.cz, firerisk.cz a nejnověji agrorisk.cz. „Dlouhodobě se věnuje komunikaci bioklimatologie a problematiky změny klimatu v médiích a na veřejných fórech. Jeho zasvěcené komentáře umožnují čtenářům a posluchačům pochopit, že se globální změna týká každého z nás,“ píše se ve zdůvodnění udělení Ceny.

„Klimatická krize je ještě komplexnější než současná pandemie. Všichni víme, že se s klimatickým systémem něco významného děje, ale jen málokdo si uvědomuje, jak hlubokou transformací musíme projít. Touto cenou chceme přispět k rozvoji kritické klimatické diskuse o nástrahách a konkrétních řešeních,“ říká vedoucí Informačního centra OSN v Praze Michal Broža.

Miroslav Trnka na problémy spojené s klimatickou změnou upozorňuje více než dekádu. „Česko strávilo spoustu času tím, že se popíraly zjevné věci a investovalo se spoustu peněz a energie do prokazování zjevného. Jako vědci jsme strávili deset až 15 let tím, že jsme přesvědčovali ty, které bylo potřeba přesvědčit, o měnícím se klimatu, místo abychom vymýšleli adaptační opatření, jako se to dělo v Dánsku či Nizozemí. Vědcům to bylo jasné, ale pokud společnost nepřijme, že změna klimatu je problém, tak nebude investovat do řešení, která pomáhají,“ uvedl například v jednom z letošních čísel časopisu Mendel Green. „Pomyslný vlak nám pořád ujíždí, místo abychom byli o krok napřed. Neustále si necháváme dokazovat přírodou, že naše chování volá po změně, ale povětšinou jen reagujeme a nepředvídáme,“ dodal Trnka.

Bližší informace na stránkách OSN ČR: https://www.osn.cz/klimatolog-miroslav-trnka-se-stal-tretim-laureatem-ceny-za-komunikaci-zmeny-klimatu/

Více aktualit

Všechny aktuality