Tiskové prohlášení k rezignaci děkana PEF

5. 12. 2022
Děkan Provozně ekonomické fakulty MENDELU Pavel Žufan dnes na jednání vedení fakulty oznámil svoji rezignaci na funkci, o plánech informoval akademický senát fakulty. Po dohodě s rektorem univerzity dojde k ukončení jeho působení ve funkci k 31. lednu 2023. Rezignace je výsledkem pečlivého uvážení obou stran.

Ke kroku děkana vedla snaha o uvolnění prostoru pro dořešení situace s NAÚ. „Důvodem rezignace je zodpovědnost mě jako děkana za pochybení v minulém období týkající se uskutečňování doktorských studijních programů na fakultě,“ uvedl Žufan v rezignačním dopisu. Dalším důvodem je snaha zamezit eskalaci diskuzí na univerzitě a v mediálním prostoru, což jak doufá, povede i k uvolnění dialogu s Národním akreditačním úřadem.

Více aktualit

Všechny aktuality