Tiskové prohlášení / Diplomová práce Roberta Plagy

27. 7. 2018
Na základě žádosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy, který je naším absolventem, nechala Mendelova univerzita v Brně zkontrolovat jeho magisterskou práci z roku 2002 na téma Komparace kolektivního investování prostřednictvím podílových fondů v ČR a EU systémem na odhalování plagiátorství Turnitin, přičemž práce jednoznačně obstála a je z pohledu akademické etiky v pořádku.

Systém Turnitin porovnává texty s více než šedesáti miliardami aktuálních i archivovaných webových stránek a také s vlastní databází obsahující stovky milionů děl, je tedy obsáhlejší než běžně používaný systém Theses, kterým v současné době prochází všechny aktuální absolventské práce studentů Mendelovy univerzity.

Žádná významnější shoda s žádným zdrojem dostupným online nebyla v diplomové práci Roberta Plagy nalezena. Systém nalezl sice několik kratších shod, nejedná se ale o shodu s jediným dokumentem, ale s obsahem obecně. Manuální kontrola shod nalezených systémem Turnitin ukázala, že se u žádné shody nejedná o plagiátorství, všechny shody jsou z pohledu akademické etiky v pořádku.

Kratší shody se týkají například doslovných citací s řádně uvedeným zdrojem, názvů zákonů, předpisů a dalších dokumentů či institucí nebo nevýznamných shod, které lze považovat za náhodné. Protože systém nezohledňuje datum publikování, diplomová práce byla srovnávána i s mladšími dokumenty, které vznikly až později, přičemž shodné fráze obsahovaly také dvě pozdější namátkou ručně zkontrolované diplomové práce.

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality