Sucho potrápí zemědělce i letos, nový web upozorňuje na riziko požárů

24. 4. 2020
Sucho bude trápit zemědělce i v letošním roce. Napovídá tomu citelný nedostatek vody. Ten je v mnoha oblastech České republiky podle bioklimatologů Mendelovy univerzity v Brně už nyní téměř kritický a vzhledem k předpovědi se bude ještě výrazně zhoršovat. Sucho v současnosti dominuje především v severní polovině republiky. Hrozí i riziko požárů, na které upozorňuje nový web www.firerisk.cz.

Na současném stavu se podepsal nedostatek vody z minulých let, sněhové pokrývky bylo letos také minimum. „Situace s půdní vláhou se začala v povrchové vrstvě mírně zhoršovat až od poloviny března. Prvotní reakce zemědělců byly pozitivní, neboť ti tuto situaci na přelomu března a dubna díky dobré přístupnosti pozemků pro techniku využili k zasetí jařin. Brzy je však vystřídaly obavy o jejich vzejití,“ uvedl bioklimatolog Zdeněk Žalud.

Aktuální nedostatek vody je v půdě patrný zejména severně od dálnice D1. Tomuto území se vyhnuly „zahradnické“ srážky v noci z 18. na 19. dubna. V celé první polovině dubna přitom došlo díky teplému a bezesrážkovému počasí prakticky na celém území republiky k razantnímu poklesu půdní vlhkosti, zvláště v povrchové vrstvě půdy.

„Výpar, podpořený transpirující vegetací, dosahoval v tyto dny až 3 mm (3 litry vody z m2) denně a velmi rychle bez odpovídající srážkové dotace omezil dostupnou vláhu právě ve svrchní vrstvě půdy,“ uvedl Žalud, podle kterého jsou ohrožené nejen jařiny jako mák, jarní ječmen, kukuřice, rané brambory, cukrová řepa, ale postupně i ozimy s hlubším kořenovým systémem jako je pšenice či řepka.

„Obdobná situace byla i v loňském roce, kdy vše zachránil studený a deštivý květen. Pokud se ho nedočkáme i letos je vysoce pravděpodobné, že zemědělské sucho udeří s plnou silou. Současná devítidenní předpověď ani měsíční výhled větší srážkové úhrny neuvádí,“ uvedl Žalud, který se spolu s kolegy z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie MENDELU podílel na vývoji řady denně aktualizovaných portálů pro odbornou, ale i laickou veřejnost.

Vývoj rostlin zachycuje web www.fenofaze.cz. Prognózu jak bude počasím ovlivněn výnos polních plodin lze najít na webu www.vynosy-plodin.cz. Stav a předpověď zemědělského sucha poskytuje dlouhodobě portál www.intersucho.cz, adaptační opatření pak www.klimatickazmena.cz.

„Sucho je velmi silně propojeno s rizikem požárů a právě to je možné sledovat na našem novém webu, včetně jeho denně aktualizované sedmidenní předpovědi a faktorů, které oheň v krajině podporují a rozšiřují. Portál firerisk.cz byl spuštěn 20. dubna s rozlišením na úrovni katastrů,“ dodal Žalud.

Kontakt pro bližší informace: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., zdenek.zalud@mendelu.cz, tel.: +420 725 950 925. Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

 

Více aktualit

Všechny aktuality