Informace o programu

Zajímá tě vědecko-výzkumná činnost v oblasti zahradnictví? Chceš prohloubit své znalosti a cíleně se odborně profilovat například v tématu využití biostimulačních řas pro podporu růstu rostlin v aquaponickém systému, vliv řídicích systémů na kvalitu hydroponické produkce zeleniny nebo nové biotechnologické přístupy pro snižování hospodářských ztrát způsobovaných různými patogeny? Pak je doktorské studium zahradnictví pro tebe tím pravým. Připravíme tě na samostatnou vědeckou činnost i práci v týmu a zapojíme tě do našich aktuálních projektů.
Podat e-přihlášku
Titul:
Doktorský (Ph.D.)
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Délka studia:
4 roky
Forma studia:
Prezenční, Kombinovaná
Začátek studia:
1. září 2024
Místo studia:
Lednice
Kritéria pro přijetí:
Absolvování Mgr. studia vysoké školy téhož nebo příbuzného programu a přijímací řízení.

Dodatečné informace

Co o programu řekli absolventi?

Během řešení prací (diplomové a později doktorské) jsem získal teoretické i praktické znalosti v oblasti rostlinných kultur a množení mikropropagace. Během studia jsem měl možnost navštívit komerční firmy s tímto zaměřením. Po studiu jsem odešel pracovat do nově vznikající soukromé společnosti zabývající se množením rostlin. Pracuji zde dodnes. Společnost má nyní 42 stálých zaměstnanců s produkcí 4,5 miliónů rostlin ročně.
Břetislav Křižan
Jednatel, VITROTREE BY BATTISTINI
Během řešení prací (diplomové a později doktorské) jsem získal teoretické i praktické znalosti v oblasti rostlinných kultur a množení mikropropagace. Během studia jsem měl možnost navštívit komerční firmy s tímto zaměřením. Po studiu jsem odešel pracovat do nově vznikající soukromé společnosti zabývající se množením rostlin. Pracuji zde dodnes. Společnost má nyní 42 stálých zaměstnanců s produkcí 4,5 miliónů rostlin ročně.
Břetislav Křižan
Jednatel, VITROTREE BY BATTISTINI
Během řešení prací (diplomové a později doktorské) jsem získal teoretické i praktické znalosti v oblasti rostlinných kultur a množení mikropropagace. Během studia jsem měl možnost navštívit komerční firmy s tímto zaměřením. Po studiu jsem odešel pracovat do nově vznikající soukromé společnosti zabývající se množením rostlin. Pracuji zde dodnes. Společnost má nyní 42 stálých zaměstnanců s produkcí 4,5 miliónů rostlin ročně.
Břetislav Křižan
Jednatel, VITROTREE BY BATTISTINI
Zpět k nabídce programů

Další programy této fakulty

Krajinářská architektura - Ph.D.

Zajímá tě vědecko-výzkumná činnost v oblasti krajinářské architektury a krajinářského urbanismu? Chceš prohloubit své znalosti a cíleně se odborně profilovat například v tématu identifikace a interpretace historické kulturní krajiny, uplatnění architektury malých forem v dotváření městské krajiny nebo potenciál zahrad u základní škol pro výuku a rekreaci? Pak je doktorské studium krajinářské architektury pro tebe tím pravým. Připravíme tě na samostatnou vědeckou činnost i práci v týmu a zapojíme tě do našich aktuálních projektů.
Zahradnická fakulta
Doktorský (Ph.D.)
4 roky
Prezenční
Kombinovaná
Čeština

Ph.D. in Horticulture

Are you interested in pursuing research in horticulture? Do you want to deepen your knowledge and increase your specialist expertise, for example, in the use of biostimulating algae to support plant growth in aquaponic systems, the impacts of control systems on the quality of hydroponic vegetable production, or new biotechnological approaches to reducing economic losses due to pathogens? Then the doctoral programme in horticulture is the perfect choice for you. We will prepare you for independent research work and teamwork and get you involved
Zahradnická fakulta
Doktorský (Ph.D.)
4 roky
Prezenční
Kombinovaná
Angličtina

European Horticulture

Are you interested in pursuing science and research in the European horticultural environment? Do you want to deepen your knowledge, increase your specialization, and gain an advanced understanding of key horticultural subjects with a focus on international horticulture? Then the doctoral programme in European Horticulture is the perfect choice for you. We will prepare you for independent research work and teamwork and get you involved in our current projects.
Zahradnická fakulta
Doktorský (Ph.D.)
4 roky
Prezenční
Angličtina
Zpět k nabídce programů