Informace o programu

Chceš získat hluboké znalosti analýzy řídicích systémů, jejich diagnostiky, modelování a simulace? Naučíme tě navrhovat a implementovat řídicí algoritmy, softwary a systémy složitých dynamických procesů. Zvládneš plánovat a ověřovat funkčnost řídicích a diagnostických systémů pro různé průmyslové odvětví. Získáš zkušenosti ze zahraničních stáží a budeš publikovat výsledky svého výzkumu na konferencích a v odborných časopisech. Po absolvování se uplatníš ve výzkumu a vývoji, v poradenství i na manažerských pozicích. 
Podat e-přihlášku
Titul:
Doktorský (Ph.D.)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Délka studia:
4 roky
Forma studia:
Prezenční, Kombinovaná
Začátek studia:
1. září 2024
Místo studia:
Brno
Kritéria pro přijetí:
Absolvování Mgr. studia vysoké školy téhož nebo příbuzného programu a přijímací řízení.

Dodatečné informace

Zpět k nabídce programů

Další programy této fakulty

Aplikovaná statistika a operační výzkum

Vzděláváme ekonomy a manažery se zaměřením na kvantitativní metody a podporu rozhodování a pokročilou analýzu dat. Naučíme tě zpracovávat rozsáhlá data, vyhodnocovat vzájemné souvislosti mezi nimi a interpretovat složité výsledky statistických analýz. Během studia zkušenosti ze zahraničních stáží a budeš publikovat výsledky svého výzkumu na konferencích a v odborných periodikách. Své znalosti pak uplatníš ve finančních institucích, poradenských firmách nebo v akademické sféře. 
Provozně ekonomická fakulta
Doktorský (Ph.D.)
4 roky
Prezenční
Čeština

Applied Statistics and Operations Research

During your doctoral studies, you will focus mainly on research, writing your doctoral thesis and presenting your results at conferences and in technical periodicals. The graduate will acquire the skills to analyze vast economic-technical and bio-economic datasets. They will be proficient in assessing interconnections within data and interpreting intricate results from statistical analyses within a broader framework. Additionally, graduates will possess the capability to develop, validate, and implement optimization models for decision support.
Provozně ekonomická fakulta
Doktorský (Ph.D.)
4 roky
Prezenční
Angličtina

Finance

Chceš získat ucelené spektrum znalostí a dovedností, které ti umožní kvalifikovaně řešit konkrétní situace v oblasti financí? Naučíš se předvídat vývoj na trzích a dosahovat ekonomických přínosů finančních transakcí. Nabydeš odborné znalosti z oblasti finančního řízení, účetnictví, daňové teorie a metodologie vědy. Po absolvování budeš moci pracovat jako odborný poradce v oblasti financí a daní, v peněžních a kapitálových institucích, v soukromém sektoru nebo ve státní správě.  
Provozně ekonomická fakulta
Doktorský (Ph.D.)
4 roky
Prezenční
Kombinovaná
Čeština

Ekonomika a management

Chceš se naučit analyzovat a predikovat manažerské situace, rozvíjet podniky a řešit problémy pomocí ekonomické teorie? V doktorském programu Ekonomika a management získáš odborné znalosti v oblasti vysoce kvalifikovaného poradenství nebo v řízení podniků. Budeš mít zkušenosti ze zahraničních stáží a možnost publikovat své výsledky na konferencích a v odborných periodikách. 
Provozně ekonomická fakulta
Doktorský (Ph.D.)
3 roky
Prezenční
Kombinovaná
Čeština

Economics and Management

During your doctoral studies, you will focus mainly on research, writing your doctoral thesis and presenting your results at conferences and in technical periodicals. In addition, you will expand your managerial skills and be able to evaluate important managerial decisions and predict the subsequent development of a business. You can find employment opportunities in the field of technical consulting and in senior positions in companies focusing on agriculture. The studies include courses taught in English and an internship abroad.
Provozně ekonomická fakulta
Doktorský (Ph.D.)
3 roky
Prezenční
Kombinovaná
Angličtina

Finance

A comprehensive spectrum of knowledge and skills will enable graduates to competently solve specific situations not only from the point of view of the current situation but also from the point of view of predicting developments in the markets to achieve the economic benefits of financial transactions. In these activities, they will use not only knowledge from the field of finance but also from financial management and accounting, tax theory and system, methodology of science.
Provozně ekonomická fakulta
Doktorský (Ph.D.)
4 roky
Prezenční
Angličtina
Zpět k nabídce programů