Studenti a pedagogové FRRMS se vrátili z odborné stáže v Peru

8. 10. 2014
V minulých dnech se vrátila 8-členná skupina studentů a pedagogů FRRMS z 30-denní odborné stáže v Peru, kam vyjeli v rámci projektu SID.

Hlavním cílem stáže bylo poznat místní poměry, seznámit se s klíčovými rozvojovými problémy Peru a životními podmínkami místních obyvatel. Účastníci stáže se věnovali socioekonomickým, environmetálním a politickým otázkám v regionech San Martín, Lima a Cusco. Absolvovali řadu odborných přednášek, exkurzí, konzultací a terénních šetření. Během stáže byla navázána spolupráce s Universidad Nacional de San Martín a Universidad de Ingeniería y Tecnología v Limě. Dále pak s neziskovými organizacemi Takiwasi, El Pez en la Luna a Ruwasunchis. Výstupem odborné stáže jsou návrhy rozvojových projektů, které studenti aktuálně dokončují a jež bude v budoucnu možné uvést do praxe.

Více aktualit

Všechny aktuality