StartUp MENDELU zná vítěze, porota vybrala například Woodbag

5. 2. 2021
Tři studentské návrhy vyhrály v prvním ročníku soutěže o nejlepší podnikatelský plán StartUp MENDELU. Každý z nich od univerzity získá 80.000 korun. Soutěž, jejímž cílem je podpořit nápady studentů a jejich uvedení do praxe, se z důvodu aktuálních koronavirových opatření konala online. Porota vybrala jako nejzajímavější ručně vyráběné dřevěné batohy Woodbag, dále uspěl program funkční evidence stáda, který pomáhá chovatelům zlepšovat přehled o jejich zvířatech a produkty z bylinek, ovoce a zeleniny s názvem Liška domácí. Na výběru vítězů se vedle zástupců MENDELU podíleli i odborníci z inovační agentury JIC.

„Do soutěže se zapojilo 12 studentských týmů. Nejdříve jsme vybrali pět z nich, které škola podpořila 40.000 korunami. Finalisté poté dva měsíce pracovali na projektu a za úkol měli mimo jiné i zaslat porotě krátké video, kde shrnuli například to, co je nyní v projektu prioritou, na co přesně využili a využijí finance a kam chtějí posunout svůj projekt za rok,“ uvedla rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.

„Kritériem hodnocení byla především kvalita podnikatelského nápadu, jeho potenciál a reálnost, dosažitelnost cílů a schopnost prezentace podnikatelského nápadu,“ uvedl prorektor pro tvůrčí činnost Vojtěch Adam. Doplňuje ho konzultant JICu Vít Hanák, který se ve druhém kole podílel na hodnocení projektů: „Známe mnoho úspěšných podnikatelů, kteří na svém nápadu začali pracovat již během studia. I proto je pro nás úzká spolupráce s univerzitami nesmírně důležitá. Můžeme totiž studenty v jejich záměru podpořit hned na začátku podnikatelské kariéry.“

Univerzita plánuje v soutěži letos pokračovat. Potřetí v řadě proto nabízí studentům také předmět StartUp MENDELU, který zájemcům pomůže s prací na podnikatelském projektu a připravit se na samotnou soutěž. „Naše vědecké pracovníky a také studenty se snažíme dlouhodobě vést k tomu, aby své nápady a patenty přetavili do světa byznysu. Aktivita MENDELU StartUp, na které spolupracujeme s Jihomoravským inovačním centrem a iniciativou Podnikni to!, je jen jedním z nástrojů v tomto směru,“ uvedl Adam.

Kurz Podnikni to! Byl na počátku snažení i u jedné z vítězek Dominiky Sokolové. V podstatě pro ni byl odrazovým můstkem pro samotnou účast v soutěži. Přihlásila se s projektem funkční evidence stáda, která pomáhá chovatelům zlepšovat přehled o jejich zvířatech. Díky finanční podpoře, kterou dostala, je na světě už aplikace, která nabízí jak kartu zvířete se základními informacemi, tak seznam zvířat, veterinární sekci, informace o reprodukci. Aplikace v budoucnu umožní i čtení známek přes fotoaparát v telefonu, kontrolu příbuzenských vazeb v připouštěcím plánu, v plánu je i program na výpočet krmných dávek. „V českém prostředí je už nyní ojedinělá. Jiná se zaměřením na kozy a ovce v tuzemsku není,“ uvedla Sokolová, která už začala spolupracovat se Svazem chovatelů ovcí a koz v ČR. „Proto doufám, že co nejvíce chovatelů udělá vstřícný krok digitalizaci a dojde ke zvýšení úrovně českého chovu,“ uvedla Sokolová.

Vítězné projekty:
Dominika Sokolová: Program Funkční evidence stáda pomáhá chovatelům zlepšovat přehled o jejich zvířatech. Blíže viz: www.festada.cz a Facebook.com/funkcnievidencestada
Klára Steinerová: Liška domácí vyrábí produkty z bylinek, ovoce a zeleniny – s nadšením a respektem k místu, kde žije.
Jonáš Kůra: Ručně vyráběné dřevěné batohy Woodbag.

Více aktualit

Všechny aktuality