ŠLP Křtiny povede Vrška

28. 1. 2019
Novým ředitelem Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny bude od 1. dubna Tomáš Vrška (52), který uspěl ve výběrovém řízení. Ve funkci nahradí dosavadního ředitele Vladimíra Dolejského, který ukončil své působení u podniku dohodou na konci roku 2018.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně a obhospodařuje přes 10 tisíc hektarů lesa. Hlavní náplní podniku je tvorba podmínek pro realizaci vzdělávacích a výzkumných úkolů univerzity a tvorba příkladných ukázek multifunkčního obhospodařování lesů.

Doc. Ing. Tomáš Vrška Dr. doposud působil jako vedoucí odboru ekologie lesa Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Od roku 2007 je zároveň akademickým pracovníkem Ústavu zakládání a pěstění lesů (LDF) Mendelovy univerzity, kde v roce 2010 získal habilitaci v oboru pěstování lesa. V minulosti působil například také jako vedoucí odboru péče o les Národního parku Podyjí.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Lesní pozemky MENDELU mají rozlohu 10 205 ha a vytváří souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole až k městu Blansku. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 574 metrů a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity. Aktuálně převažují listnaté stromy se zastoupením kolem 62 procent a jejich podíl v posledních letech roste.

Kontakt pro bližší informace: Doc. Ing. Tomáš Vrška Dr. +420 602 794 216

Více aktualit

Všechny aktuality