Slavnostní otevření revitalizovaného objektu Z

18. 6. 2014
Ve čtvrtek 19. Června 2014 proběhne v 11 hodin Slavnostní otevření revitalizovaného objektu Z Mendelovy univerzity v Brně.

Objekt s původním názvem „Spořitelní akademie“ na Tř. Generála Píky v Brně Černých Polích byl projektován a postaven počátkem devadesátých let a kolaudován v roce 1995. Původně sloužil potřebám České spořitelny, a.s. ke školení zaměstnanců, čemuž také odpovídá jeho prostorové, tvarové a dispoziční členění a materiálové řešení. Objekt „Spořitelní akademie“ přestal být využíván pro původní účel v druhé polovině devadesátých let.

V roce 2010 byl zakoupen Mendelovou univerzitou v Brně. Nyní je objekt využíván Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (zkr. FRRMS MENDELU) a ubytovací část Správou kolejí a menz (SKM MENDELU). Část objektu, kterou fakulta využívá má poměrně složitý provozně organizační půdorys a zahrnuje prostory určené pro výuku, administrativu a prostory technického zázemí. Tato skutečnost nesla před rekonstrukcí velké provozní problémy. Změnou funkčního využívání bylo nutné provést dispoziční a konstrukční úpravy. Dále měl objekt řadu stavebně technických problémů, které bylo nutné opravit.

Revitalizace objektu byla financována ze systémové dotace MŠMT ve výši 76.670 tis. Kč bez DPH. Jedná se   o  dotační titul „Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol“. Z vlastních zdrojů univerzity bylo uhrazeno 850 tis. Kč bez DPH.

 

Více aktualit

Všechny aktuality