Šestý ročník soutěže „Regionální potravina“

4. 5. 2015
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně již pošesté udělí ocenění „Regionální potravina Jihomoravského kraje“ nejkvalitnějším regionálním zemědělským nebo potravinářským výrobkům. Současně dojde k vyhlášení výsledků desátého, jubilejního ročníku soutěže „ZLATÁ Chuť jižní Moravy“ a "Chuť jižní Moravy 2015“.  

 Poté, co 26. května 2015 proběhne na Mendelově univerzitě v Brně vyhodnocení, budou 25. června na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky vyhlášeny výsledky a předána ocenění, a to za účasti rektora MENDELU, prof. RNDR. Ladislava Havla, CSc. Realizátorem akce je Regionální agrární komora Jihomoravského kraje ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně a Jihomoravským krajem.

Soutěžící mohou přihlásit své produkty do 11. května 2015 do 12:00 hodin.

Cílem soutěží je podpora výroby kvalitních surovin a finálních výrobků, snaha o výrazné zvýšení informovanosti a následné spotřeby regionálních potravin.

Bližší informace, zásady soutěže, metodika a přihláška do soutěže jsou na http://www.kisjm.cz/.

Více aktualit

Všechny aktuality