Robotour míří do Lednice

11. 9. 2018
Zámecký park v Lednici na Břeclavsku bude hostit v polovině září už 13. ročník mezinárodní soutěže outdoorových autonomních robotů. Organizátoři očekávají účast více než desítky týmů z České republiky, Německa, Slovenska a Švýcarska. Akci doplní konference zaměřená na téma umělé inteligence a robotiky.

V současné době používané roboty jsou předem naprogramované k nějakému účelu, jako je například hlídání objektů nebo úklid. Autonomní roboti pracují samostatně, tedy neřídí jej člověk, ale program, který se musí dle aktuálních okolností umět správně a rychle rozhodovat. Robotour je původem česká soutěž autonomních robotů pohybujících se po parkových cestičkách, které dokážou ideálně napodobit problematiku pohybu v komplikovaných prostorech, typicky v městských zástavbách.

„Úkolem robotů je v zadaném časovém limitu jedné hodiny vyzvednout náklad v nakládkové oblasti, dopravit ho do zadané vykládkové oblasti vzdálené až kilometr a vrátit se zpět na start. Roboti musí být plně samostatní, nesjíždět z cesty, nebourat do překážek a správně se rozhodovat na křižovatkách,“ přiblížil pravidla Martin Dlouhý z portálu robotika.cz, hlavní organizátor celé akce.
Soutěž se koná každoročně na podzim a navštívila již i sousední zemně jako Slovensko, Rakousko, Německo a Polsko. Letošní ročník se koná ve spolupráci se Zámkem Lednice a Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně.
Samotná soutěž začíná v sobotu 15. září v zámeckém parku od 9:00 hodin. Na akci navazuje nedělní a pondělní studentská konference PAIR 2018 (Planning in Artificial Intelligence and Robotics), která bude probíhat na půdě Zahradnické fakulty a která je zaměřena na prezentaci aktuálních výsledků studentských prací na téma umělé inteligence a robotiky. Prezentovaná témata zahrnují nové metody odhadu pozice vzdušných robotizovaných prostředků, metody plánování koordinovaného pohybu skupiny mobilních robotů, ale také pokročilé metody plánování pro vzdušné bezpilotní prostředky i malá letadla.
„Dále budou prezentovány nové výsledky v oblasti automatického učení lokomoce kráčejících robotů v obtížném terénu a metody dlouhodobé autonomní navigace robotů v proměnlivém prostředí. Letošního ročníku se bude aktivně účastnit rekordní počet mladých vědců a vědkyň, kteří představí svůj výzkum v sérii čtrnácti krátkých přednášek,“ uvedl Vladimír Mašán z Ústavu zahradnické techniky ZF Mendelovy univerzity v Brně.

Kontakt pro bližší informace: Martin Dlouhý, portál robotika.cz, tel.: 604 377 599
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D., Ústav zahradnické techniky ZF MENDELU, vladimir.masan@mendelu.cz

Odkaz na web akce: robotour.cz
https://robotika.cz/competitions/robotour/2018/cs

Více aktualit

Všechny aktuality