Projekt podporující vzdělanost v oblasti ekosystémů a biodiverzity

1. 2. 2016
Již téměř rok běží projekt „Výchova a podpora vzdělanosti v oblasti významu lesních ekosystémů a podmínek pro zachování jejich diverzity“ na Ústavu ochrany lesů a myslivosti MENDELU ve spolupráci s partnerem, kterým je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Za tuto dobu se daří zdárně dosahovat veškerých vytyčených cílů a vzdělávací kampaň je nadále v plném proudu. 

 

Pro studenty MENDELU byla inovována celá řada odborných předmětů, v rámci kterých byly zrealizovány tematické exkurze. Byl také otevřen a odučen volitelný předmět Lesní pedagogika, který absolvovalo 57 studentů. Z důvodu pozitivního ohlasu absolvujících studentů a všeobecnou atraktivitu tématu, je o tento předmět velký zájem. Rozhodli jsme se proto vyučovat jej i v letním semestru. Významnou kapitolou projektu je podpora výzkumných aktivit studentů doktorských studijních programů, kterým byly financovány nákladné analýzy či další služby. Naši studenti či zaměstnanci také navštívili mnoho základních škol, pro které měli připraveny vzdělávací programy zahrnující téma „lesní biodiverzity“.

 Partner projektu Lipka přistavěl na svém pracovišti Jezírko novou vzdělávací učebnu s šatnou, sušárnou a veškerým potřebným vybavením, včetně multifunkční pece. Uspořádal také 2 vysoce navštěvované akce pro širokou veřejnost či 3 vícedenní exkurze pro děti (tábory) zaměřené na problematiku velkých šelem, ekosystémy Bílých Karpat a biodiverzitu Mohelenské hadcové stepi.

 Projekt „Výchova a podpora vzdělanosti v oblasti významu lesních ekosystémů a podmínek pro zachování jejich diverzity“ (reg. č. EHP-CZ02-OV-1-040-2015) byl na žádost řešitelů prodloužen a ukončen bude v září letošního roku.

 

Jakub Drimaj

 

Více aktualit

Všechny aktuality