Posuzování zdravotního stavu vánočních stromů zabere několik dní

18. 11. 2021
V terénu i v laboratoři hodnotí experti z Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU vánoční stromy pro dvě největší města v republice. Zabere jim to každoročně několik dní. Aby byla instalace stromu bezpečná na vybraném místě, projde strom nakonec i zátěžovou analýzou. Nároky pořadatelů vánočních slavností se zpřísnily po roce 2003, kdy se zřítil strom na Staroměstském náměstí v Praze.

Experti MENDELU testují vánoční stromy v Praze, Brně a také v Kroměříži právě od nešťastné události staré skoro dvě dekády. „Mediální pozornost k neštěstí vedla k jakési umírněnosti. Města se již například tolik nepředhání ve výšce stromu, větší pozornost je věnována výběru a instalaci stromu. Za to jsem velmi rád. Naštěstí jen velmi zřídka jsme osloveni i v případě pádu vánočního stromu,“ uvedl proděkan LDF Jan Tippner.

Ke každému stromu odborníci zpracují posudek, který vyžaduje terénní šetření v místě vzrůstu, případně místě instalace, laboratorní zpracování vzorků a vyhodnocení dat. Posudek v drtivé většině hodnotí jeho stav, kvalitu dřeva a skutečnost, zda stav stromu umožňuje jeho instalaci na náměstí. „Jednotlivé vánoční stromy jsou obvykle vytipovány lesníky, pořadateli vánočních trhů, správci městské zeleně, k situaci se nezřídka vyjadřují dopravci. V poslední době jsou také stromy nabízeny veřejností, majiteli domů a zahrad. Jedná se velmi často o na daném stanovišti neperspektivní jedince, stresované, se sníženou vitalitou, potenciálně nebezpečné a podobně,“ říká Tippner.

Strom společně s kolegy hodnotí vizuálně. Zajímá se o podmínky stanoviště, zdravotní stav a vitalitu, to vše s ohledem na důsledky v provozní bezpečnosti stromu. „Pořizujeme fotodokumentaci, měříme dendrometrické parametry jako je výška, rozměry koruny, kmene. Šetrným způsobem odebíráme vzorek dřeva, kmen vyšetřujeme akustickým tomografem a případně sondujeme průřez kmene mikrovrtáním,“ uvedl Tippner.

Jeho tým následně provádí makroskopickou a mikroskopickou laboratorní analýzu struktury dřeva. „Konečně posuzujeme i fyzikálně-mechanické vlastnosti a kvalitu dřeva. Posledním krokem posouzení je tzv. zátěžová analýza, kdy na základě zjištěných dendrometrických dat a fotografie stromu stanovíme pomocí obrazové analýzy náporovou plochu koruny stromu a vypočteme zatížení kmene podle metodiky, kterou náš tým před lety vytvořil,“ uvedl Tippner.

Bezpečnostní koeficient určí, zda a případně s jakou bezpečnostní rezervou je daný strom schopen odolat působení extrémního větru. „Jde o předběžný výpočet, ze kterého se obvykle vychází při dimenzování ukotvení stromu či dalších bezpečnostních opatření,“ uvedl Tippner. Teprve až Praha, Brno nebo Kroměříž dostanou od brněnských vědců zelenou, začíná kácení. U brněnského stromu pro náměstí Svobody k tomu dojde v pátek, o den později se pokácený strom vydá koňským povozem do centra jihomoravské metropole.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Jan Tippner, Ph.D., Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF) Proděkan – Lesnická a dřevařská fakulta, tel.: 739 489 599, mail: jan.tippner@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality