Pokyny pro účastníky promocí

8. 6. 2021
Na základě aktuálně platného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze 7. června jsou stanoveny následující podmínky k účasti na promocích absolventů.

Vzhledem k nutnosti dodržet omezení poloviční kapacity míst k sezení v aule (max. počet přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a současně celkový počet nesmí být vyšší než 1000 ve vnitřních a 2000 ve vnějších prostorech), může každého absolventa doprovázet omezený počet doprovázejících osob. Jejich maximální počet bude určen podle aktuálně platného omezení a bude absolventům oznámen v přiměřeném předstihu před konáním promoce jejich fakultou. Doporučuje se, aby absolventa doprovázely osoby, které bydlí ve společné domácnosti a mohou tedy být usazeny vedle sebe. Účastníci budou usazeni tak, že mezi jednotlivými účastníky, resp. skupinou osob ze společné domácnosti, bude ponecháno jedno neobsazené sedadlo, je-li to možné, jsou usazeni ob řadu. Vzdálenost usazených účastníků od místa určeného pro vystupující bude nejméně 2 metry.

Všechny přítomné osoby použijí po celou dobu konání obřadu ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor).

 

Každý účastník promoce musí splňovat tyto podmínky – nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a, s výjimkou dítěte do 6 let věku,

a) prokáže, že: 

   i) absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

   ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

   iii) byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, že

       a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 

       b. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 

       c. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

   iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 

 

b) doloží potvrzení školy nebo čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

 

c) doloží potvrzení zaměstnavatele nebo čestné prohlášení, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

 

Více aktualit

Všechny aktuality