Jak začít podnikat již na univerzitě? Co vše potřebuji znát a jaké musím získat praktické dovednosti pro založení vlastní firmy?

Najděte odpovědi na tyto a mnohé další otázky z oblasti podnikání u odborníků z praxe v předmětech StartUp MENDELU, Podnikni to! a dalších navazujících projektech.

 • předmět StartUp MENDELU i Podnikni to! – ohodnocen 4 kredity a ukončen zápočtem
 • 8 workshopů pod vedením zkušených lektorů z praxe
 • výhoda pro účastníky předmětu v případě přihlášení do soutěže „O nejlepší podnikatelský nápad MENDELU“

StartUp MENDELU

Setkání s inspirativními osobnostmi z podnikatelského prostředí
Týmová práce umožňující přetavit vizi ve fungující podnikání 
Autenticitu při plnění týmových úkolů a setkání s podobně smýšlejícími lidmi napříč univerzitami
Reálnou týmovou práci na podnikatelském nápadu
Trénink klíčových schopností a dovedností důležitých pro uplatnění ve 21. století
Unikátní témata, která Tě připraví nejen na rozjezd vlastní firmy
Praktické workshopy a semináře pod vedením zkušených lektorů z praxe

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními metodami práce s nápadem. Aplikací metody Design Thinking vymyslí vlastní podnikatelský nápad a dozví se praktické informace nutné do rozjezdu podnikání z oblasti práva, financování a marketingu. V bezpečném prostředí si vyzkoušejí, co obnáší první kroky práce s podnikatelským nápadem a osvojí si podnikatelský způsob uvažování. Mezi účastníky předmětu jsou i studenti MUNI, díky čemuž si studenti Mendelu rozšíří síť svých kontaktů o studenty z široké palety oborů.

Celý předmět je vyučován zkušenými business konzultanty s dlouholetou praxí, nechybí také inspirační část ve formě diskuzí s brněnskými podnikateli.  Po absolvování předmětu budou studenti schopni vymyslet vlastní udržitelný podnikatelský nápad a rozpracovat podklady pro jeho primární ověření. Budou schopni aplikovat tyto poznatky na rozjezd vlastních projektů. V moment, kdy budou chtít rozjet vlastní podnikání, budou vědět nutné první kroky, které je potřeba splnit.

Všech 8 bloků bude probíhat ve čtvrtečních odpoledních hodinách mezi 14h a 17h (viz dle harmonogramu) v prostorách KUMSTu (hlavní sál), Údolní 495/19, 602 00 Brno – střed.

Blok 1 – Co je to podnikání a jak souvisí s osobní vizí a silnými stránkami

 • Informace o předmětu
 • Podnikatelský mindset
 • Talenty a silné stránky
 • Diskuse s podnikatelem

Lektor: Jan Zhoř

Termín: 16. 2. 2023 (14:00 – 17:00)

Blok 2 – Jak přijít na vlastní podnikatelský nápad

 • Metoda Design thinking
 • Tvorba týmů
 • Tvorba vlastního nápadu

Lektor: Jan Zhoř

Termín: 23. 2. 2023 (14:00 – 17:00)

Samostatná práce: dopracování nápadu v týmu, rozdělení rolí

Blok 3 – Kdo je moje cílová skupina

 • Cílová skupina
 • Persona
 • Hloubkové rozhovory
 • Customer journey map

Lektor: Hana Šudáková

Termín: 9. 3. 2023 (14:00 – 17:00)

Samostatná práce: zpracování persony a provedení hloubkových rozhovorů

Blok 4 – Jak vytvořit funkční produkt či službu

 • Strukturovaný brainstorming a tvorba řešení
 • Prototypování
 • Tvorba MVP

Lektor: Jan Zhoř

Termín: 16. 3. 2023 (14:00 – 17:00)

Samostatná práce: zpracování persony a provedení hloubkových rozhovorů

Blok 5 – Kde na to vzít peníze a jak mít ve financích přehled

 • Cash flow
 • Diskuze s podnikatelem

Lektor: Lukáš Konečný

Termín: 30. 3. 2023 (14:00 – 17:00)


Blok 6 – Jak založit firmu

 • Akční plán
 • Vize a strategie
 • Spolumajitelství

Lektor: Lukáš Konečný

Termín: 6. 4. 2023 (14:00 – 17:00)

Samostatná práce: testování prototypu u zákazníka, návrh business modelu

Blok 7 – Jak ochránit svůj nápad z pohledu práva

 • Právní minimum pro startupy
 • Transfer technologií

Lektor: MUNI transfer / Pavla Komendová

Termín: 20. 4. 2023 (14:00 – 17:00)

Blok 8 – Jak nápad prezentovat a komunikovat

 • Transfer technologií
 • Ochrana duševního vlastnictví
 • Diskuze s podnikatelem

Lektor: MUNI

Termín: 30. 11. 2022 (13:00 – 17:00)

Blok 8 – Jak nápad prezentovat a komunikovat

 • Marketing
 • Závěrečná reflexe a akční kroky

Lektor: Martin Gillár (marketing) + Jiří Zhoř (reflexe)

Termín: 27. 4. 2023 (14:00 – 17:00)

Samostatná práce: zpracování marketingové strategie a příprava podkladů k zápočtu

Podnikni to! na MENDELU

Cílem je předat studentům systém postupných kroků k tomu, aby dokázali nastartovat svůj podnikatelský záměr s minimem rizika a financí. Postupné rozvíjení projektu tzv. od spodu, je široce uplatnitelné. Nezáleží, jestli mají účastníci nápad pouze v hlavě, pracují na něm nebo už podnikají a své podnikání chtějí dále úspěšně rozvíjet.

Program Podnikni to! je zaměřen velmi konkrétně a prakticky. Unikátní je, že metodiku předává úspěšný podnikatel z praxe v roli lektora. Ten studenty provází celým kurzem, je mentorem, konzultantem a zároveň podporuje jejich motivaci k podnikání, ukazuje jim reálný podnikatelský svět. Cenné jsou jeho osobní zkušenosti a konkrétní tipy z osobní praxe.

Workshopy jsou zaměřené na menší skupinu studentů (8 – 16), která je pečlivě vybírána. Je tak dostatečný prostor ke konzultacím jednotlivých projektů a účastníci si prakticky zkouší předávané metodické postupy. Využívá se síla skupiny a možnost konstruktivní kritické zpětné vazby.

Informace předávané na kurzu Podnikni to! jsou kompatibilní se všemi druhy podnikání. Nezáleží, jestli chtějí účastníci založit malou lokální firmu, přivydělat si vlastním projektem při zaměstnání, působit jako profesionálové na volné noze nebo vybudovat mezinárodní firmu.

Informace je možné využít kdykoli v budoucnosti, když se absolventi rozhodnou svému podnikatelskému záměru věnovat.

1. workshop – Byznys plán (1. 3. 2023, 16:30 – 19:00)

 • Co je podnikání – hledání společné definice
 • Motivace, překážky a obavy
 • Hledání nápadu a práce s nápadem – jak, kdy a kde o nápadu mluvit?

2. workshop – Lean canvas/Štíhlý záměr (8. 3. 2023, 16:30 – 19:00)

 • Elevator Pitch – prezentace jednotlivých projektů účastníků se zpětnou vazbou
 • Štíhlý přístup – případová studie absolventa kurzu Aliho
 • Minimální produkt
 • Lean canvas – projekt na jedné A4


3. workshop – Validace problému (15. 3. 2023, 16:30 – 19:00)

 • Hledání rizik – odlišení rizik a nejistot, kritická zpětná vazba ostatních
 • Validace – co to je, jak probíhá, jak se na ni připravit
 • Validace problému – případové studie
 • Networking a budování kontaktů


4. workshop – Validace řešení (22. 3. 2023, 16:30 – 19:00)

 • Fail management – kolo (ne)úspěchu.
 • Validace řešení – případové studie.
 • Kupecké počty a nacenění produktu.
 • Host

5. workshop – Stav projektu (29. 3. 2023, 16:30 – 19:00)

 • Stav projektů – tři pilíře
 • Peníze – jednotlivé finanční fáze
 • Investoři
 • Jak prezentovat?


6. workshop – Trénink (5. 4. 2023, 16:30 – 19:00)

 • Byznys mentoři
 • Trénink prezentací jednotlivých projektů a zpětná vazba ostatních


7. workshop – Den s profíky (12. 4. 2023, 16:30 – 19:00)

 • Prezentace podnikatelských záměrů v sériích a zpětná vazba profíků z praxe

8. workshop – Budoucnost (19. 4. 2023, 16:30 – 19:00)

 • Rekapitulace jednotlivých témat
 • Informace ke Klubu podnikavců a možnost registrace
 • Právo a zakládání – jak založit firmu, formality, daně

Soutěž o nejlepší podnikatelský nápad MENDELU

Stačí ti jen nápad a mobil

Nová jednodušší registrace do soutěže, bez povinných příloh a třeba i jen s mobilem.

Máš podnikatelský nápad a odvahu postavit se před své první investory? Chceš zúročit své dovednosti pro založení vlastní firmy již na univerzitě? MENDELU je připravena Tě podpořit, a proto již po třetí vyhlašuje celouniverzitní soutěž „O nejlepší podnikatelský nápad MENDELU“.

 • soutěž proběhne ve třech etapách a přihlásit se je možné do 25. 9. 2022 ZDE
 • účastnit se mohou týmy i jednotlivci studentů MENDELU
 • porota vybere až 10 nejlepších podnikatelských nápadů
 • mezi vítězné týmy rozdělí až 800.000 Kč

Harmonogram soutěže

Nejpozději do 25. 9. 2022 se registruj ZDE, na základě čehož vybereme 20 studentů nebo týmů studentů, které informujeme prostřednictvím mailu.

Žádné formuláře a žádné záludné otázky. Jen popis vašeho nápadu z 5ti stran:

 • Popis nápadu:
  • 90 sekundové video představení účastníka, případně týmu a svého podnikatelského nápadu;
  • Popište nápad v jedné větě.
  • V jaké fázi se projekt nachází (můžete zaškrtnout více odpovědí)?
 • Business model:
  • Kdo si bude váš produkt/službu kupovat? Popište detailně cílové skupiny zákazníků a uživatelů.
  • Jaký problém/potřebu váš nápad řeší?
  • Jak jinak tento problém/potřebu váš zákazník v tuto chvíli řeší? Uveďte 1-3 příklady konkurence (přímé i nepřímé). Jaké má vůči vám výhody a jaké výhody máte vy vůči ní?
  • Co nového/jiného váš produkt/služba přináší na trh/svým zákazníkům oproti stávajícím řešením?
  • Na základě čeho se domníváte, že bude o produkt zájem? Proč za něj budou zákazníci ochotni platit? Např.: „už jsem udělal primární průzkum trhu“ / „na trhu je podobné řešení, které se prodává“ / „sám jsem zástupcem cílové skupiny“ apod.
  • Na jaký trh cílíte (region/ČR/Evropa/svět/…)? Jakou velikost má trh? Kolik máte potenciálních zákazníků?
  • Jakými kanály/jakou formou chcete produkt/službu prodávat? Jak se k zákazníkovi dostanete?
 • Finance:
  • Jak to bude vydělávat? Kdo bude platit za co, kolik a jakým způsobem. Popište klidně více možností, jak nad touto problematikou uvažujete.
  • Jaký je předpokládaný prodej? Od kdy hodláte prodávat, v jakém objemu, jak bude vypadat růst?
  • Jak budou vypadat vaše náklady v prvním roce?
  • Jak plánujete tyto výdaje pokrýt? Co už máte vyřešeno a o jakých dalších zdrojích uvažujete.
 • Tým:
  • Kdo na nápadu pracuje? Uveďte konkrétní jména a popište jejich kompetence a role v týmu, co studují (univerzita + obor).
  • Jaké jsou silné a slabé stránky týmu?
  • Jaké další kompetence v projektu chybí? Jak to plánujete řešit?
 • Plán:
  • Jaká je vize vašeho nápadu?
  • Popište 3-5 hlavních cílů na následujících 6 měsíců. (Cíle budou podkladem pro připadnou 3. etapu v případě úspěšného postupu.)
  • Jaká jsou vaše hlavní očekávání v posunu nápadu díky soutěži? V čem konkrétně vám peníze ze soutěže pomohou? Co se s nápadem stane, pokud se v soutěži neumístíte?
  • Jaké́ jsou největší hrozby pro realizaci vašeho nápadu? 3-5 bodů

Kritériem hodnocení v rámci první etapy soutěže a podmínkou pro postoupení do druhé (prezentační) etapy je především:

 • kvalita podnikatelského nápadu,
 • jeho potenciál a reálnost,
 • dosažitelnost cílů.

Prezentace podnikatelského nápadu se uskuteční v prostorách MENDELU v říjnu 2022.

MENDELU vybere na základě hodnocení komise v den prezentace až 10 účastníků s nejlepším podnikatelským nápadem, předá „Cenu za nejlepší podnikatelský nápad MENDELU“ a mezi vítězné týmy rozdělí až 800.000 Kč.

Kritériem hodnocení druhé etapy soutěže je především:

 • kvalita podnikatelského nápadu,
 • jeho potenciál a reálnost,
 • dosažitelnost cílů a
 • schopnost prezentace podnikatelského nápadu před komisí složenou ze zástupců JIC a MENDELU.

Úspěšná obhajoba plnění podnikatelského záměru, která se uskuteční v termínu 12/2022.

Kritériem hodnocení třetí etapy soutěže je především:

 • naplnění podnikatelského záměru,
 • potenciál dalšího růstu.

Každý z účastníků, který úspěšně obhájil plnění podnikatelského záměru získá od MENDELU odměnu ve výši navržené komisí. Komise výši odměny navrhne na základě splnění předepsaných hodnotících kritérií.

Jak se přihlásit?

Nejpozději do 25. 9. 2022 zašli registraci se všemi povinnými přílohami, na základě kterého vybereme 20 studentů nebo týmů studentů, které informujeme prostřednictvím mailu.

Registrací do soutěže „O nejlepší podnikatelský nápad MENDELU“ dáváte souhlas se zpracováním vašich údajů v souladu s podmínkami dostupnými na MENDELU, JIC a Podnikni to.

Kontakt