Plody otce genetiky připomene podzimní Flora Olomouc

27. 9. 2022
Na oslavu výročí 200 let od narození G. J. Mendela se zaměří podzimní výstava Flora Olomouc – Hortikomplex. Tradiční přehlídka tuzemských pěstitelů ovoce a zeleniny nese letos podtitul Plody otce genetiky, na organizaci se proto jako tradičně podílí vědci z Mendelovy univerzity v Brně. Nad výstavou převzal záštitu i rektor MENDELU Jan Mareš. Akce začne ve čtvrtek 29. září na olomouckém Výstavišti Flora.

Na objevitele základních principů dědičnosti se zaměří hlavní expozice v pavilonu A, která svou floristickou výzdobou připomene Mendelovo působiště – augustiniánský klášter v Brně s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie postavenou ve stylu slezské gotiky. Velké oblouky plné květin se budou klenout napříč celým pavilonem. „Mendel ale nepatří jen do Brna, významné působiště měl i v Olomouci, proto jsme rádi, že MENDELU může být i v Olomouci součástí oslav jeho výročí,“ uvedla Helena Pluháčková z Agronomické fakulty MENDELU.

Autoři expozice Mendela připomenou ve všech jeho rolích a profesích – jako biologa, matematika, botanika, včelaře i meteorologa. Jako připomínka jeho vědecké práce budou součástí hlavní expozice i vědecko-výzkumné laboratoře, na kterých spolupracuje olomoucké výstaviště s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a Výzkumným ústavem rostlinné výroby. „Za univerzitu budeme Mendela prezentovat jako včelaře, meteorologa a genetika. K vidění budou meteorologické přístroje, starší včelí úly a rostliny luskovin, se kterými pracoval při svém výzkumu,“ přiblížila Pluháčková.

Vědci MENDELU se objeví i na pódiích doprovodného programu. V odborné přednášce představí Tomáš Vyhnánek genetiku, šlechtění a možnost zpracování barevných pšenic, Luděk Hřivna vysvětlí souvislosti mezi kvalitním ječmenem a vynikajícím pivem. Studentky Zahradnické fakulty předvedou floristickou show. „V předsálí hlavního pavilonu A bude možné zakoupit knihu Gregor Johann Mendel a strastiplný příběh genů od Lucie Seifertové, kterou vydala Mendelova univerzita k příležitosti výročí zakladatele genetiky,“ doplnila Pluháčková.

V pavilonu A najdou návštěvníci i výzkumnou laboratoř rostlin, kde populárně-naučnou formou představí svá portfolia významná vědecká pracoviště a instituce, které se v ČR věnují genetice a šlechtění, zemědělskému výzkumu a péči o genetické zdroje nejrůznějších kulturních plodin. Za MENDELU se představí Ústav biologie rostlin, Ústav technologie potravin a Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Agronomické fakulty i Ústav zelinářství a květinářství Zahradnické fakulty.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Helena Pluháčková, Ph.D., helena.pluhackova@mendelu.cz, Agronomická fakulta MENDELU

Ilustrační foto: Helena Pluháčková

Více aktualit

Všechny aktuality