Pedagogové se naučili streamovat a točit videa

17. 4. 2020
Pedagogové i studenti si už více jak měsíc zvykají na distanční výuku. Někteří se na „stará kolena" naučili streamovat. Vyučující využívají moderních aplikací, točí například videa, která vkládají na kanál You Tube. Lesníci si hned na počátku díky novým aplikacím modelovali vývoj epidemie koronaviru.

Situaci využil vedoucí Ústavu matematiky LDF Robert Mařík při výuce Aplikované matematiky. Součástí výuky předmětu jsou i diferenciální rovnice, což je právě ten nejdůležitější nástroj při modelování průběhu epidemií. „Hned první týden jsem zadal  studentům studium SIR modelu epidemie. Zkušenost totiž říká, že když si člověk ověří alespoň modelově, jak se parametry modelu projeví na křivkách zobrazujících průběh epidemie, je hlouběji přesvědčen o důležitosti příslušných opatření a disciplinovaněji je dodržuje. Potěšilo mne proto, že po pár dnech začali studenti v médiích vídat tytéž křivky, které jsme dostali z našeho modelu,“ popisuje výuku Robert Mařík z Ústavu matematiky LDF.

Také se v té době přestalo v médiích mluvit o tom, že se koronavirem postupně nakazí všichni, ale objevily se serióznější odhady rozsahu epidemie. Přesně tak to vycházelo z modelu i  Maříkovým studentům. „Snažím se studentům ukazovat aplikační možnosti  matematiky tak, aby v ní viděli soubor užitečných nástrojů, a ne směs krkolomných názvů,“ doplňuje Mařík, který šel pro potřeby výuky ještě dál! Naučil se streamovat na twitch.tv. „Po dobu dálkové výuky zde budu konkurovat hráčům, speedcuberům a dalším obyvatelům tohoto serveru se svým streamem o matematice,“ říká matematik.

Podle některých pedagogů je současný typ výuky lepší než klasická přednáška a cvičení. „Mohou si danou problematiku opakovaně pustit, zastavit a promyslet,“ popisuje své zkušenosti Simona Fišnarová vyučující Inženýrskou matematiku pro lesníky. „Děláme krokované příklady s komentářem a videa s vysvětlením, které chceme později dávat studentům i během normální výuky. Když to slyší přímo na výuce, je to nové a je toho hodně, a tak si všechno nezapamatují. Budou si to pak moct snadno připomenout,“ doplňuje kolegyni Marie Koktavá.

Videa používá i Petra Oppeltová z Agronomické fakulty, konkrétně pomocí nich vysvětluje příklady do hydrauliky, posílá je studentům a oni pak dávají příklady vypočítané do odevzdávárny. „Mám prváky, co moc nekomunikují, jedna slečna napsala, že videa jim vyhovují víc než online výuka, že si to můžou pustit vícekrát a v době, kdy chtějí,“ popisuje svoje zkušenosti Oppeltová.

Další formou výuky jsou týmové aplikace. Přes jednu z nich učí Tomáš Mašíček cvičení v předmětech Terénní úpravy, Počítačové projektování a Základy GIS. „Pomocí sdílené plochy mohu studentům ukazovat postupy řešení zadaných úloh a vysvětlovat podstatu fungování programů AutoCAD a ArcGIS Desktop stejně jako při kontaktní výuce. Studenti mají možnost se okamžitě dotazovat, pokud něčemu nerozumí nebo chtějí něco zopakovat. Současně studentům vkládám výukový materiál na SharePoint. Studenti výsledky své práce a projekty odevzdávají na uis do odevzdávárny. Myslím, že se tato forma výuky minimálně ve výše zmíněných předmětech osvědčila a studentům, vzhledem k tomu, že vidí postupy naživo a mají možnost veškeré nejasnosti okamžitě komunikovat, snad také vyhovuje,“ uvedl Mašíček.

Tuto formu hovorů si pochvaluje i studentka prvního ročníku oboru Pozemkové úpravy a ochrana půdy Vendula Hrabinová. „Z dostupných možností, je to za mě ta nejlepší volba. Cokoliv co nevíme, se můžeme snadno zeptat. Vyhovuje mi, když nám můžete ukázat svou obrazovku, kde projekt vidíme. U výuky se plně soustředím, a nemůžu si dovolit při hovoru odejít, což například jen u nahraných videí či prezentaci můžu, a pak se na to tolik nekoncentruji. Výuka touto formou mi zkrátka vyhovuje,“ uvedla Hrabinová.

 Videa Roberta Maříka: https://www.youtube.com/channel/UC7Akw1M9mAU2SMbRb4HPlDQ

Kontakt pro bližší informace: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D., mail: robert.marik@mendelu.cz; tel.: 727 823 065

Více aktualit

Všechny aktuality