Ovocné kultury - nová knižní publikace

16. 4. 2018
V letošním roce byla pokřtěna nově pojatá ilustrovaná knižní publikace s názvem Ovocné kultury. Byla zpracována autorským kolektivem pod vedením prof. Ing. Jaroslava Hluška, CSc., dr. h. c. a jeho členy byli akademičtí pracovníci ZF, FRRMS a AF Mendelovy univerzity v Brně (doc. Balík, prof. Burg, prof. Lošák, Ing. Nečas, Ing. Ondrášek, doc. Šafránková, Ing. Wolf, prof. Zemánek).

V publikaci je zahrnuta celá problematika od historie pěstování až po sklizeň, skladování a zpracování ovoce. Snahou autorského kolektivu bylo srozumitelně poskytnout informace všem, kdo se zabývají pěstováním ovocných kultur a zpracováním ovoce a rovněž těm, kteří se připravují na krásné povolání sadaře. Může být vhodnou studijní literaturou pro posluchače VŠ i studenty středních škol a pracovníky VÚ. Věříme, že si ji oblíbí rovněž i malopěstitelé (zahrádkáři), kteří mají krásný vztah k ovocným stromům. Kniha byla zpracována na základě nejnovějších poznatků vědy a výzkumu. Publikaci vydává nakladatelství ProfiPress Praha.

Více aktualit

Všechny aktuality