Oslavy sto let MENDELU nabídnou desítky akcí, škola upravila i logo

9. 1. 2019
Desítky akcí pro studenty, absolventy i veřejnost nabízí program letošních oslav sto let od založení Mendelovy univerzity v Brně. Výročí se ponese v duchu sloganu Sto let MENDELU – sto let příběhů. Většinu akcí univerzita uspořádá ve svém kampusu, jedna z nejstarších vysokých škol v tuzemsku ale bude vidět i v jiných částech Brna, podílí se například na pořádání jihomoravských dožínek, které se uskuteční koncem srpna na Mendlově náměstí. Univerzita jubileum využila i k redesignu svého loga. Cílem je zejména zjednodušení vizuálního stylu.

„Sto let od založení univerzity je velkou příležitostí znovu si připomenout význam vysokých škol, které jsou důležitou součástí demokratické společnosti. Ukazuje se, že demokracie je hodnotou, kterou nelze pouze jednorázově nabýt, ale musíme ji trvale rozvíjet a pečovat o ni. V rozvíjení demokratických principů hraje svobodná akademická obec zcela nezastupitelnou roli,“ říká rektorka Danuše Nerudová.

Mendelova univerzita v Brně je nejstarší samostatnou vysokou školou svého odborného zaměření v České republice. Jejímu počátku předcházely od roku 1864 snahy o vznik vysokého zemědělského učení na Moravě, které však ztroskotaly na překážkách politického, hospodářského a národnostního rázu. Teprve vznik samostatné Československé republiky umožnil založení školy. Tehdejší Vysoká škola zemědělská v Brně byla zřízena zákonem ze dne 24. července 1919. Dnes má pět fakult, jeden vzdělávací institut a dva školní podniky. Je tak mimo jiné jedním z největších vlastníků lesů na Moravě.

„Naše oslavy se ponesou zejména v duchu zaměření našich pedagogických aktivit, jsou tedy často spojeny se zemědělstvím, lesnictvím a přírodou obecně. Brňané se letos budou s naší školou stále častěji setkávat i ve veřejném prostoru. Nebude to už jen vánoční strom, který každoročně darujeme městu, chystáme i jiné aktivity. Lidé budou moci ochutnat například naše pivo a víno,“ uvedla Nerudová. Od ledna jezdí Brnem také tramvaj s novým logem univerzity. Je celá zelená a grafika využívá motivu listu lípy, tedy stromu, který je bytostně spojeným s českým národem. Právě vědci Mendelovy univerzity byli loni odborným garantem při sázení lip v souvislosti s kulatinami od vzniku Československa.

Oficiální křest „šaliny“ univerzita plánuje na 12. března, kdy má svátek Řehoř – Gregor. Právě se jménem zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela je univerzita v posledních letech spojená a známá v zahraničí. Škola letos vystaví i svoje původní insignie. Zajímavostí je, že ty první byly vyrobeny až v 30. letech, do fondu na jejich pořízení přispěl například prvorepublikový premiér Milan Hodža. Tento i další příběhy z historie včetně medailonků významných absolventů a vědců nabídnou nové výroční publikace. Oslavy sto let vyvrcholí Dny MENDELU v univerzitním kampusu od 8. do 15. června. „Na patnáctého června plánujeme navíc Sraz století. Předpokládáme, že se do Brna sjedou tisíce absolventů naší školy,“ uvedla Nerudová.

Kulaté výročí univerzita využila k redesignu loga, které je už dekádu spojený s hrášky symbolizujícími Mendelovu genetiku. Na základních principech loga se nic nemění. Nové je větší sjednocení symboliky jednotlivých fakult a celkové zjednodušení. Škola bude častěji používat zkratku MENDELU, která se už zažila a na některých materiálech také pouze M s jedním hráškem. „Doba se strašně zrychlila, přísun informací je obrovský. S tím souvisí tlak na usnadnění rozpoznání značky,“ říká autor loga univerzity Libor Jelínek ze společnosti Dynamo design.

Přehled jednotlivých akcí k výročí oslav univerzity najdete zde:

https://mendelu.cz/100-let-mendelu

Fotografie ke stažení: www.uschovna.cz/zasilka/IS4NAZXJFJVMKZNA-26Z

Více aktualit

Všechny aktuality