Odešla mimořádná osobnost naší univerzity Antonín Buček

16. 3. 2018
Českou krajinnou ekologii, ochranu přírody a krajiny postihla velká ztráta.Ve věku 75 let zemřel geobiocenolog, krajinný ekolog a ochránce přírody doc. Ing. Antonín Buček, CSc.

Pan docent Buček patřil mezi vůdčí osobnosti tzv. brněnské krajinářské školy, byl například spolutvůrcem koncepce a metodiky územních systémů ekologické stability. Také byl aktivním ochráncem přírody nebo organizátorem každoročních seminářů a konferencí s tématikou krajinné ekologie. Především byl ale vzorem pro stovky studentů, našim učitelem a školitelem. Svou odbornou erudicí, obrovským rozsahem zájmů a aktivit a také osobní autoritou a lidským přístupem propojoval osobnosti mezi většinou fakult naší Univerzity, ale také Univerzitu s řadou zahraničních pracovišť.

Protože je téměř nemožné shrnout osobnost docenta Bučka v několika řádcích, doporučujeme návštěvu stránek ČSOP Veronica (http://www.veronica.cz/aktuality?i=475), kde jsou dostupné podrobnější informace.

V docentu Bučkovi odešla mimořádná osobnost naší Univerzity. Jeho dílo a odkaz však bude žít dál. Čest jeho památce!

Více aktualit

Všechny aktuality