Ocenění spolupracujícího zahraničního profesora

8. 12. 2016
Letošní Mendelova pamětní medaile byla udělena prof. Johannu Vollmannovi z vídeňské Universität für Bodenkultur (BOKU).

Stalo se tak v úterý 22. 11. 2016 v prostorách Centra Mendelianum (Biskupský dvůr Moravského zemského muzea v Brně) pod hlavičkou akce Odpoledne s Mendelem. Mendelianum uděluje tuto medaili pravidelně od roku 1992 významným představitelům naší i mezinárodní genetiky za j ejich přínos oboru. Po ocenění následovala přednáška laureáta na téma Gregor Mendel between Brno and Vienna. Prof. Vollmann spolupracuje dlouhou dobu také s Mendelovou univerzitou. Společně s prof. Lošákem se zabývá především problematikou pěstování a využití méně známých druhů olejnin – lničky seté a především sóje, jako jedné z 5 nejdůležitějších plodin (potravin) světa oceňované zejména pro obsah proteinů a oleje v semeni.  Výsledky společného výzkumu (řešeného rovněž v rámci projektu Aktion nebo IGA) byly prezentovány v řadě publikací včetně původních vědeckých prací v zahraničních časopisech s impaktfaktorem. 

Více aktualit

Všechny aktuality